Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 
         GIỚI THIỆU CHUNG
 
 Trụ sở Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
 
Trụ sở: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  
         Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông.
 
         Điện thoại: 0501.3.549132 - 549133.
 
         Fax: 0501.3.544299.
 
         Email: sovhttdaknong@yahoo.com.vn.