Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ XÂY DỰNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Ban Giám đốc
1. Đồng chí Đặng Gia Dũng11danggiadung.jpg

Họ và tên: Đặng Gia Dũng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Điện thoại di động: 0903509738

+  Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của cơ quan; chịu trách nhiệm về các hoạt động của cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.
+ Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý kiến trúc quy hoạch; phát triển đô thị; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn; thẩm định và tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của các công trình dân dụng và công nghiệp, vật liệu xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo; tiền lương; công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật; công tác cải cách hành chính của Sở; Nghiên cứu khoa học của ngành; công tác phòng chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình do UBND tỉnh giao cho Sở làm chủ đầu tư; công tác tài chính của cơ quan Sở (chủ tài khoản).

- Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng: Phòng Kiến trúc quy hoạch & PTĐT, phòng Chất lượng công trình và Văn phòng Sở.


2. Đồng chí Nguyễn Thiện Thanh
11nguyenthienthanhxaydung.jpg
​Họ và tên: Nguyễn Thiện Thanh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Điện thoại di động: 0913496702+ Được phân công là Phó Giám đốc Thường trực, thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.

+ Giúp giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Quản lý kinh tế xây dựng; tổng hợp công tác kế hoạch phát triển ngành; công tác quản lý nhà Nhà và thị Trường bất động sản; hoạt động của các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Sở; 

+ Công tác phòng, chống lũ lụt, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quốc phòng, an ninh.

+ Được ủy quyền ký thay chủ tài khoản duyệt kinh phí chi hoạt động của cơ quan trong phạm vi được ủy quyền và khi được ủy quyền.

+ Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.

+ Trực tiếp chỉ đạo các phòng; Phòng Kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng, phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản 

+ Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy chế làm việc của Sở.

3. Đồng chí Trần Ngọc Lâm


11tranngoclamxaydung.jpg
​Họ và tên: Trần Ngọc Lâm
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Điện thoại di động: 0914141085


+ Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo quản lý các lĩnh vực:

+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Bao gồm kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, công viên xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị.

+ Tham gia các hội đồng; ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.

+ Trực tiếp phụ trách,  chỉ đạo hoạt động của phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

+ Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy chế làm việc của Sở.

4. Đồng chí Phan Anh Tuấn

11phananhtuanxaydung.jpg
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
SĐT: 0905.363.456
+ Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

+ Tham gia ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 – 2020 (theo quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh).

+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo quản lý các lĩnh vực:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các hoạt động đối với Thanh tra Sở; Trung tâm quy hoạch xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.II. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

 

II. Các phòng ban chuyên môn

 
 
STT Họ và tên Số điện thoại Chức vụ
I Văn phòng 05013.544.319  
1 Nguyễn Thị Nguyên 0903.539.269 Chánh Văn phòng
2 Trần Phú Thọ 0983.404.717 Phó chánh văn phòng
3 Văn Thị Thanh Thảo 0912.608.779 Phó chánh văn phòng
4 Mai Văn Việt 0987.789.383 Chuyên viên
5 Trần Thanh Bình 0949.000.440 Chuyên viên
6 Lâm Thị Thu Quyên 0905.353.747 Kế toán
7 Võ Thị Thanh Huyền 0935.938.886 Văn thư
II Phòng Quy hoạch – Kiến trúc 0501.2216.843  
11 Hà Xuân Bình 0935.434.567 Trưởng phòng
12 Đào Huy Trung 0906.479.789 Phó trưởng phòng
13 Nguyễn Thanh Minh 0914.250.052 Phó trưởng phòng
14 Trương Thị Phương Thảo   Chuyên viên
IV Phòng Kinh tế & Vật liệu XD 0501.2216.842  
15 Lê Thành Thái 0914.069.559 Trưởng phòng
16 Nguyễn Minh Triều 0905.197.449 Phó trưởng phòng
17 Nguyễn Quang Trường 0915.021.704 Chuyên viên
18 Nguyễn Văn Thành 0932.587.987 Chuyên viên
V Phòng Hạ tầng kỹ thuật 05013.548135  
19 Nguyễn Đăng Ký 0982.592.575 Trưởng phòng
20 Trịnh Quang Thự 0935.500.393 Phó trưởng phòng
21 Đoàn Bích Thảo 01689.961.379 Phó trưởng phòng
22 Ngô Đức Toàn 0914.560.970 Chuyên viên
23 Nguyễn Văn Thủy 0938.878.479 Chuyên viên
24 Nguyễn Ngọc Thiện 0972.000.404 Chuyên viên
VI Phòng Quản lý nhà & TTBĐS 0501.3545.095  
25 Võ Thanh Cường 0987.505.555 Trưởng phòng
26 Võ Trung Kiên 01678.827.144 Chuyên viên
27 Lê Văn Quốc Ánh 0906.537.559 Chuyên viên
VII Thanh Tra Sở 05013.546.555  
28  Nguyễn Hồng Hà 0982.767.456 Chánh thanh tra
29 Nguyễn Kết 0905.796.415 Phó Chánh thanh tra
30 Trần Bá Tùng 0912.996.366 Chuyên viên
31 Lương Quang Tân 0905.664.185 Chuyên viên
VIII Phòng Quản lý Xây dựng 0501.541.568  
32 Trương Văn Vinh 0918.875.705 Trưởng phòng
33 Lê Thị Huệ 0976.746.915 Phó trưởng phòng
34 Nguyễn Văn Đức 0984.009.379 Chuyên viên
VIII Tổ quản lý khu nhà công vụ 0501.548.608  
35 Trần Thị Thu Lan 0975.774.768 Nhân viên
36 Huỳnh Văn Muốn 01653.878.788 Bảo vệ
37 Cao Thị Năm 0917.944.859 Nhân viên
38 Nguyễn Thị Hà 0942.372.887 Nhân viên
39 Lê Thị Thúy Hiền 0976.068.439 Nhân viên
 
 
III
 
 
Các đơn vị trực thuộc Sở
 
 
 
 
STT Họ và tên   Chức vụ
I Chi cục Giám định xây dựng    
I.1 Lãnh đạo Chi cục    
1 Phạm Ngọc Oanh 0913.436.462 Phó Chi cục – Phụ trách
2 Lê Quang Cường 0989.686.839 Phó Chi cục
3 Tạ Tùng 0935.937.379 Phó Chi cục
I.2 Phòng Tổng hợp 05013.544.739  
1 Hòa Quang Việt Sáng 0945.937.374 Trưởng phòng
2 Đỗ Thị Thùy Linh 0933.552.008 Kế toán
3 ĐoànThị Kim Ngân 0983.844.948 Văn thư
I.3 Phòng Giám định và an toàn xây dựng 05013.544.839  
1 Đặng Thái Sơn 0914.651.968 Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Thanh Mai 0975.435.414 Chuyên viên
3 Tạ Quốc Đạt 0979.593.773 Chuyên viên
4 Nguyễn Vũ Nguyên 0944.837.968 Nhân viên
II Trung tâm Quy hoạch xây dựng 05013.703.700  
1 Trần Ngọc Hùng 0932.484.979 Giám đốc
2 Cù Hữu Tân 0918.957.799 Phó Giám đốc
3 Nguyễn Quốc Học 0978.202.404 Phó Giám đốc
III Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng 05013.545292  
1 Trương Minh Đức 0975.588.419 Phó giám đốc  - Phụ trách
2 Lê Tiến Liên 0906.545.677 Phó Giám đốc​