Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ XÂY DỰNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Ban Giám đốc
1. Đồng chí Đặng Gia Dũng11danggiadung.jpg

Họ và tên: Đặng Gia Dũng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Điện thoại di động: 0903509738

+  Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của cơ quan; chịu trách nhiệm về các hoạt động của cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.
+ Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý kiến trúc quy hoạch; phát triển đô thị; cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn; thẩm định và tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của các công trình dân dụng và công nghiệp, vật liệu xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo; tiền lương; công tác thi đua khen thưởng; kỷ luật; công tác cải cách hành chính của Sở; Nghiên cứu khoa học của ngành; công tác phòng chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình do UBND tỉnh giao cho Sở làm chủ đầu tư; công tác tài chính của cơ quan Sở (chủ tài khoản).

- Tham gia các ban chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do UBND tỉnh yêu cầu.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các phòng: Phòng Kiến trúc quy hoạch & PTĐT, phòng Chất lượng công trình và Văn phòng Sở.


2. Đồng chí Nguyễn Thiện Thanh
11nguyenthienthanhxaydung.jpg
​Họ và tên: Nguyễn Thiện Thanh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Điện thoại di động: 0913496702+ Được phân công là Phó Giám đốc Thường trực, thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.

+ Giúp giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

+ Quản lý kinh tế xây dựng; tổng hợp công tác kế hoạch phát triển ngành; công tác quản lý nhà Nhà và thị Trường bất động sản; hoạt động của các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Sở; 

+ Công tác phòng, chống lũ lụt, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quốc phòng, an ninh.

+ Được ủy quyền ký thay chủ tài khoản duyệt kinh phí chi hoạt động của cơ quan trong phạm vi được ủy quyền và khi được ủy quyền.

+ Tham gia các hội đồng; Ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.

+ Trực tiếp chỉ đạo các phòng; Phòng Kinh tế và quản lý hoạt động xây dựng, phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản 

+ Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy chế làm việc của Sở.

3. Đồng chí Trần Ngọc Lâm


11tranngoclamxaydung.jpg
​Họ và tên: Trần Ngọc Lâm
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
Điện thoại di động: 0914141085


+ Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo quản lý các lĩnh vực:

+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Bao gồm kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, công viên xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị.

+ Tham gia các hội đồng; ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.

+ Trực tiếp phụ trách,  chỉ đạo hoạt động của phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

+ Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy chế làm việc của Sở.

4. Đồng chí Phan Anh Tuấn

11phananhtuanxaydung.jpg
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
SĐT:+ Điều hành các hoạt động của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

+ Tham gia ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 – 2020 (theo quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh).

+ Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo quản lý các lĩnh vực:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các hoạt động đối với Thanh tra Sở; Trung tâm quy hoạch xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.II. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

 

2.1

Văn Phòng

ĐT: 0501.3544.319               FAX: 0501.3544318

1

Nguyễn Thị Nguyên

Chánh Văn phòng

0501.3544.317

 

2

Trần Phú Thọ

Phó chánh Văn phòng

 

 

3

Văn Thị Thanh Thảo

Phó chánh Văn phòng

 

 

4

Mai Văn Việt

Chuyên viên

 

 

5

Võ Trung Kiên

Chuyên viên

 

 

6

Võ Thị Ngọc Thắng

Kế toán

 

 

7

Võ Thị Thanh Huyền

Cán sự

 

 

8

Hoàng Công Nghị

Lái xe

 

 

9

Lê Tiến Thực

Lái xe

 

 

10

Trần Thị Vân Anh

Nhân viên

 

 

 *

Ban Quản lý Nhà công vụ

 

0501.3548.608

 

11

Lê Thị Thúy Hiền

Nhân viên

 

 

12

Trần Thị Thu Lan

Nhân viên

 

 

13

Cao Thị Năm

Nhân viên

 

 

14

Huỳnh Văn Muốn

Nhân viên

 

 

15

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên

 

 

2.2

Phòng Quản lý chất lượng công trình

0501.3544.839

 

16

Phạm Ngọc Oanh

Trưởng phòng

 

 

17

Tạ Tùng

Phó Trưởng phòng

 

 

18

Nguyễn Minh Triều

Phó Trưởng phòng

 

 

19

Nguyễn Thanh Minh

Phó Trưởng phòng

 

 

20

Đặng Thái Sơn

Chuyên viên

 

 

21

Hòa Quang Việt Sáng

Chuyên viên

 

 

22

Tạ Quốc Đạt

Chuyên viên

 

 

23

Nguyễn Thị Thanh Mai

Chuyên viên

 

 

2.3

Phòng Kiến trúc quy hoạch & Phát triển đô thị

0501.2216.843

 

24

Hà Xuân Bình

Trưởng phòng

 

 

25

Đào Huy Trung

Phó Trưởng phòng

 

 

26

Nguyễn Thái Vượng

Phó Trưởng phòng

 

 

27

Nguyễn Ngọc Thiện

Chuyên viên

 

 

28

Trương Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

 

29

Nguyễn Văn Thịnh

Chuyên viên

 

 

2.4

Phòng Hạ tầng kỹ thuật 

0501.3548.135

 

30

Nguyễn Đăng Ký

Trưởng phòng

 

 

31

Trịnh Quang Thự

Phó Trưởng phòng

 

 

32

Đoàn Bích Thảo

Phó Trưởng phòng

 

 

33

Ngô Đức Toàn

Chuyên viên

 

 

34

Nguyễn Văn Thủy

Chuyên viên

 

 

35

Trương Văn Vinh

 

 

 

2.5

Phòng Quản lý nhà & Thị trường Bất động sản 

0501.3545.095

 

36

Võ Thanh Cường

Trưởng phòng

 

 

37

Trần Thanh Bình

Chuyên viên

 

 

38

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

 

 

2.6

Phòng Kinh tế & Quản lý hoạt động xây dựng 

0501.2216.842

 

39

Lê Thành Thái

Trưởng phòng

 

 

40

Lê Thị Huệ

Phó Trưởng phòng

 

 

41

Nguyễn Văn Đức

Chuyên viên

 

 

42

Nguyễn Quang Trường

Chuyên viên

 

 

2.7

Thanh tra Sở

 

0501.3546.555

 

43

Trần Hoàng Tiến

Chánh Thanh tra

 

 

44

Nguyễn Hồ​ng Hà

Phó chánh Thanh tra

 

 

45

Nguyễn Kết

Phó chánh Thanh tra

 

 

46

Trần Bá Tùng

Chuyên viên

 

 

47

Đỗ Thị Thùy Linh

Nhân viên

 

 

2.9

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng

0501.3545.292

Fax: 0501.3545.282

1

Lê Quang Cường

Giám đốc

 

 

2

Lê Tiến Liên

Phó Giám đốc

 

 

3

Lê Văn Quốc Ánh

Phó Giám đốc

 

 

4

Trương Minh Đức

Phó Giám đốc

 

 

5

Triệu Tử Thịnh

Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng

 

 

6

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

 

2.10

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đăk Nông

0501.3703.700

Fax: 0501.3548.660

1

Trần Ngọc Hùng

Giám đốc

 

 

2

Cù Hữu Tân

Phó Giám đốc

 

 

3

Lương Quang Tân

Phó Giám đốc

 

 

4

Nguyễn Quốc Học

Phó Giám đốc

 

 

5

Nguyễn Đoàn Hoài Thu

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

 
 ​