Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ XÂY DỰNG ĐĂK NÔNG
 
 
        GIỚI THIỆU CHUNG
130077.jpg 
 
 - Địa chỉ: Số 3, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
 
- Điện thoại: 0501.3544.317 hoặc 0501.3544.319
- Fax: 0501.3544.318.
- Email: sxd@daknong.gov.vn