Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương


Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc.jpg
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế
Số điện thoại: 0905 318 619


a. Chịu trách nhiệm trước cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ của pháp luật quy định.
b. Quản lý, điều hành hệ thống y tế và các nguồn lực trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định và phân cấp của cấp trên bao gồm: quy hoạch, phát triển tổ chức- hệ thống y tế địa phương, đầu tư phát triển hệ thống y tế, tổ chức-cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, tài sản và tài chính y tế.
c.  Phụ trách công tác dược phẩm và mỹ phẩm
d. Tham gia làm thành viên của các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế khi pháp luật quy định hoặc cấp có thẩm quyền yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phải trực tiếp làm thành viên của tổ chức đó. Tham gia các cuộc họp do cấp trên triệu tập và báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Y tế.

2. Đồng chí Hà Văn Hùnghavanhung, pho y tê.jpg
Họ và tên: Hà Văn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế
Số điện thoại: 0979 010 999

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết và báo cáo cho Giám đốc Sở các công việc được phân công sau đây:
a. Được ủy quyền là chủ tài khoản Cơ quan Sở.
b. Là thủ trưởng cơ quan, quản lý các hoạt động thường quy của Cơ quan Sở theo nội quy và Quy chế làm việc của Sở Y tế.
c. Thay mặt giám đốc Sở làm thường trực quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.
d. Phụ trách công tác dự phòng
đ. Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Trung tâm y tế dự phòng; Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và các đơn vị trong sự nghiệp y tế dự phòng.
e. Phụ trách công tác hành nghề y dược tư nhân và các hoạt động xã hội hóa y tế.
f. Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong ngành y tế.
g. Ký thay Giám đốc Sở các văn bản do Sở ban hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
h. Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và khi giám đốc Sở yêu cầu.

3. Đồng chí Trần Quang Hào


tranquanghao, phó y tế.jpg 
Họ và tên: Trần Quang Hào
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế
Số điện thoại: 0903 524 333

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết và báo cáo cho Giám đốc Sở các công việc được phân công sau đây:
a. Phụ trách công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh và sự phối hợp của hệ thống này với hệ thống y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
b. Phụ trách công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.
c. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
d.  Ký thay Giám đốc Sở các văn bản do Sở ban hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
đ. Khi Giám đốc đi vắng thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của ngành, chủ trì các cuộc họp và ký thay Giám đốc Sở các văn bản do Sở ban hành thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở. (riêng công tác Tổ chức cán bộ và tài chính kế toán phải xin ý kiến của Giám đốc). 
e. Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Giám đốc Sở yêu cầu.

4. Đồng chí Trần Văn Hùng

tranvanhung, phó so y tế.jpg
Họ và tên: Trần Văn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế
Số điện thoại: 0913 411 600
 
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc và báo cáo cho Giám đốc Sở về các công việc được phân công sau đây:
a. Chỉ đạo công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
b. Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực công tác của Ngành.
c. Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Giám định y khoa và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong lĩnh vực giám định y khoa và giám định pháp y.
d. Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
đ. Phụ trách công tác Bảo hiểm y tế.
e. Ký thay Giám đốc Sở các văn bản do Sở ban hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
f. Tham gia làm thành viên các tổ chức kiêm nhiệm trong và ngoài ngành y tế, chủ trì các cuộc họp của Sở thuộc trách nhiệm được phân công và thay mặt lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập liên quan đến lĩnh vực phụ trách và Giám đốc Sở yêu cầu.
 
II. Danh sách cán bộ công chức Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

Stt

Họ và tên

Phòng, ban

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ban Giám đốc

Giám đốc

 0905 318 619

2

Hà Văn Hùng

Phó Giám đốc

 0979 010 999

3

Trần Quang Hào

 0903 524 333

4

Trần Văn Hùng

 0913 411 600

5

Trương Hy

Phòng TCCB

Trưởng phòng

 0988 159 450

6

Trần Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

 0975 100 789

7

Nguyễn Trọng Sang

Chuyên viên

 0906 423 384

8

Hồ Tất Tâm

Chuyên viên

 0982 333 632

9

Mai Văn Mỹ

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

 0935 781 781

10

Hồ Tiến Phát

Cán sự

 0979 47 48 09

11

Kiều Xuân Toàn

Chuyên viên

 0914 01 47 48

12

Hồ Đăng Cường

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

 0935 65 16 16

13

Nguyễn Thị Tố Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

 0905 550 112

14

Nguyễn Văn Hào

Chuyên viên

 0972 01 48 48

15

Hoàng Yến Như

Chuyên viên

 0935 75 99 33

16

Đặng Thị Bích Liễu

Chuyên viên

 0935 69 07 07

17

Phan Thị Dung

Văn thư

 0942 08 08 05

18

Phạm Ngọc Căn

Lái xe

 0979 57 57 62

19

Nguyễn Văn Sơn

 0965 820 039

20

Hoàng Văn Thế

Bảo vệ

 0903 586 538 

21

Nguyễn Trường Sinh

P. Kế hoạch -
 Nghiệp vụ

Trưởng phòng

 0905 05 08 05

22

Lưu Thị Bích Phượng

Điều dưỡng trưởng

 0978 48 14 48

23

Vũ Văn Sơn

Phó Trưởng phòng

 0905 88 77 45

24

Nguyễn Phước Phúc

 0935 135 956

25

Đặng Thị Bích Thuý

Chuyên viên

 0983 911 071

26

Nguyễn Tuý

P. Nghiệp vụ
Dược

Trưởng phòng

 0905 08 08 69

27

Trần Văn Tiến

Phó Trưởng phòng

 0905 06 07 21

28

Hồ Văn Thảnh

Chuyên viên

 0905 08 08 69

29

Phạm Thị Hương

Cán sự

 0935 804 447

30

Tô Gia Phương Thùy

Chuyên viên

 0919 038 927

31

Nguyễn Thi Thuỷ

 

Chuyên viên

 0934 939 986

32

Lê Duy Trường

P. Tài chính -
Kế toán

Trưởng phòng

 0905 099 962

33

Võ Quang Hợp

Phó Trưởng phòng

 0978 75 7777

34

Trương Thị Vy

Chuyên viên

  0982 07 07 35

35

Đặng Ngọc Đồng

 

 0905 08 08 45

36

Nguyễn Đình Quý

 0983 355 094

 

 

III. Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh 

 

Stt

Đơn vị, họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

Nguyễn Xuân Lâm

Chi cục trưởng

0913 448 078

 

Nguyễn Văn Vinh

Chi cục phó

0914 130 026

 

Lê Quang Nhi

0907 707 428

2

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

 

Nguyễn Tấn Thành

Chi cục trưởng

0914 329 125

 

Võ Minh Quốc

Chi cục phó

0935 271 170

 

Nguyễn  Thị Thanh Tâm

0912 310 047

3

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

 

 

Trần Văn Hùng

Giám đốc

0913 411 600

 

Trần Duy Dũng

Phó Giám đốc

0914 067 061

 

Chu Thị Kim Hồng

0903 511 966

 

H'Vinh Niê

0918 559 867

 

Bùi Chí Trung

0905 08 36 36

4

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

 

 

 

Đặng Thành

Giám đốc

0913 436 748

 

Nguyễn Văn Sinh

Phó Giám đốc

0914 058 051

 

Trần Vinh

0909 76 44 02

 

Sang Quốc Hà

0905 368 027

5

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

 

 

 

Tăng Hải Hùng

Giám đốc

0918 054 325

 

 Ndong Brum

Phó Giám đốc

0984 166 113

6

Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội

 

 

 

Trần Bình Minh

Giám đốc

0914 041 277

 

Y La Ly Ayun

Phó Giám đốc

0905 068 194

 

Đỗ Thị Thanh Nguyệt

0914 484 569

7

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe

 

 

 

Ê Ban Thanh Sơn

Giám đốc

0905 505 179

8

Trung tâm Giám định Y khoa

 

 

 

Nông Thị Hợp

Giám đốc

0905 056 663

 

H'Suen H'Đơk

Phó Giám đốc

0935 346 495

9

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

 

 

Nguyễn Thị Lan

Giám đốc

0914 186 053

 

Đoàn Thị Hồng Nhung

Phó Giám đốc

0905 544 055

 

Nguyễn  Thị Kim Lệ

0935 170 676

10

Trung tâm Pháp Y

 

 

 

Nguyễn Đức Hảo

Giám đốc

0934 939 456

 

Lê Đình Mãn

Phó Giám đốc

0914 178 973

IV​. Các đơn vị trực thuộc tuyến huyện

1

Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút

 

 

 

Bùi Thị Minh Nghĩa

Giám đốc

0982 882 603

 

Nguyễn Thị Thanh

Phó Giám đốc

0982 478 586

 

Nguyễn Văn Vinh

0935 59 20 20

2

Trung tâm Y tế huyện Cư Jút

 

 

 

Phan Thanh Tỉnh

Giám đốc

0903 552 764

 

Nguyễn Xuân Thảnh

Phó Giám đốc

0974 33 00 99

 

Hồ Hồng Lam

0978 716 654

 

Đoàn Anh Huyền

0905 882 325

3

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô

 

 

 

Dương Đào

Giám đốc

0905 08 08 49

 

Lê Ái

Phó Giám đốc

0905 068 877

 

Nguyễn Đức Thọ

 

 

Nguyễn Đức Phong

0903 717 844

 

Lê Văn Thái

 

4

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô

 

 

 

Hồ Khắc Sừng

Giám đốc

0984 662 558

 

Chu Thị Thư

Phó Giám đốc

0984 145 780

 

Lê Mạnh Hùng

0123 600 2264

5

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil

 

 

 

Trần Thanh Bình

Giám đốc

0913 421 247

 

Đỗ Văn Nguyên

Phó Giám đốc

0905 853 848

 

Nguyễn Văn Kỷ

0984 304 489

 

Nguyễn Đăng Trung

0168 688 7699

 

Trương Thị Kha

0914 068 232

6

Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil

 

 

 

Lê Thị Thu Hà

Giám đốc

0914 587 600

 

Nguyễn Đình Hòa

Phó Giám đốc

0905 945 905

 

Nguyễn Văn Thi

0905 294 448

7

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song

 

 

 

Tống Trường Ký

Giám đốc

0905 010 909 

 

Hoàng Ngọc Thắng

Phó Giám đốc

0949 500 588

 

Phạm Văn Trúc

0979 855 178

8

Trung tâm Y tế huyện Đăk Song

 

 

 

Phan Ngọc Quý

Giám đốc

0913 010 407

 

Nguyễn Văn Ty

Phó Giám đốc

0977 198 281

 

Nguyễn Thanh Trường

 

9

Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa

 

 

 

Đặng Hồng Vũ

Giám đốc

0965 48 79 79

 

Lương Xuân Lập

Phó Giám đốc

0905 368 019

10

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Glong

 

 

 

Huỳnh Thanh Huynh

Giám đốc

0905 096 788

 

Nguyễn Đức Quý

Phó Giám đốc

0905 848 948

 

Nguyễn Thọ Cảnh

 

11

Trung tâm Y tế huyện huyện Đăk Glong

 

 

 

Vũ Xuân Tân

Giám đốc

0986 303 108

 

Lê Duy Đại

Phó Giám đốc

0986 640 546

 

K'Khiêm

0967 27 48 48

12

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R'Lấp

 

 

 

Phạm Khánh Tùng

Giám đốc

0903 419 115

 

Trần Thị Thúy

Phó Giám đốc

0984 700 192

 

Lê Đình Thi

0914 307 505

 

Đào Kim Nghiệp

0984 67 07 04

 

Trương Đức Minh

0935 710 353

13

Trung tâm Y tế huyện Đăk R'Lấp

 

 

 

Lê Đình Thu

Giám đốc

0914 307 579

 

Nguyễn Nên

 

0919 373 369

14

Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức

 

 

 

Đỗ Ngọc Ảnh

Giám đốc

0982 213 545

 

Điểu Nam

Phó Giám đốc

0905 353 505

 

Lê Thế Đào

0905 346 125

 

Võ Đăng Linh

0948 717 477

15

Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức

 

 

 

Nguyễn  Xuân Oanh

Giám đốc

0984 652 819

 

Nguyễn Thị Mai

Phó Giám đốc

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

0985 547 088