Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG
 
 

      I. GIỚI THIỆU CHUNG
so y te 07022012.jpg

Trụ sở Sở Y tế
 

      - Địa chỉ: Khối I, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

      - Điện thoại:0501.3546698.

      - Fax:0501.3544313.

      - Email: soytedn.daknong@gmail.com.