Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
1. Lãnh đạo
 
Chánh án
Ngo duc tho.jpg
Ông Ngô Đức Thọ
SĐT:0913.433.916

Phó chánh án
        
Nguyen anh loat.jpg                                                  Đo dong chung.jpg
​​Ông Nguyễn Anh Loát                                                                           Đ​ỗ Đồng Chung
SĐT:0913 346 762                                                                        SĐT: 0905 121 566​

 

                                                                                                


2. Danh sách cán bộ công chức các phòng chuyên môn

 

2.1. Tòa hình sự:

 

STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Lương Đức Dương

Chánh tòa

2

Lê Quốc Hương

P. Chánh tòa

3

Phan Quang Trung

Thư ký

4

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Thư ký

5

Điểu Phi Ơn

Thư ký

6

Lương Thúy Hảo

Thư ký

7

Trương Thị Diễm My

Thư ký

8

Nguyễn Vũ Trí

Thư ký

9

Hoàng Thị Thanh Nga

Thư ký

10

Phạm Thị Huệ

Thư ký

 

 

2.2. Tòa dân sự:


STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Chiến

Chánh tòa

2

Phạm Thị Thông

P. Chánh tòa

3

Mai Đoàn Minh Hương

Thẩm tra viên

4

Lê Thị Thu Hà

Thư ký

5

Trương Ngọc Thanh

Thư ký

6

Nguyễn Minh Tú

Thư ký

7

Lê Xuân Diệu

Thư ký

8

Lữ Thị Hằng

Thư ký

9

Đoàn Thị Thanh Trà

Thư ký

10

Phạm Duy Cường

Thư ký

 

 

2.3. Tòa kinh tế:

STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Nguyễn Văn Thuyên

Chánh tòa

2

Đào Hải Thịnh

Thư ký

 

2.4. Tòa Hành chính:


STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Phạm Văn Cảnh

Chánh tòa

2

Trừ Minh Quốc

Thư ký

3

Trần Thị Huế

Thư ký

 

 

2.5. Phòng Giám đốc kiểm tra:


STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Nguyễn Tài Sử

Trưởng phòng

2

Vũ Đoàn Thùy An

Thư ký

3

Ngô Thị Vân Anh

Thẩm tra viên

4

Nguyễn Thị Lệ Nam

Thư ký

 

 2.6. Phòng tổ chức cán bộ


STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Lê Văn Hữu

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thanh Minh

Chuyên viên

3

Trần Thị Thu

Thư ký

 

 

 2.7. Văn phòng

 

STT

Họ và Tên

Chức danh/Chức vụ

1

Nguyễn Trung Dũng

Chánh Văn phòng

2

Lê Quốc Hương

Phụ trách Văn phòng

3

Nguyễn Quốc Vụ

Thẩm tra viên

4

Trần Thị Dung

Thư ký

5

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thẩm tra viên

6

Kiều Minh Phê

Thẩm tra viên

7

Trần Huỳnh Kim Ngọc

Thư ký

8

Nguyễn Thị Ái Vân

Văn Thư

9

Huỳnh Ngọc Chinh

Kế toán trưởng

10

Lê Thị Vỹ

Kế toán

11

Trần Đình Trọng

Lái xe

12

Phan Xuân Huy

Lái xe

13

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Tạp vụ

14

Phạm Thị Hoa

Tạp vụ

15

Quang Văn Tùng

Bảo vệ

16

Nguyễn Quang Tứ

Bảo vệ

 

 

 ​