Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông gồm có Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã nằm trong hệ thống Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng xét xử, giải quyết các loại vụ, việc theo quy định của pháp luật.
 
Theo quy định (Điều 28 của Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2002), Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:
 
- Sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng;
 
- Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;
 
- Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp dưới bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;
 
- Giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.