Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 

 
1. Lãnh đạo

Hiệu trưởng
 
 
Đoàn Văn Kỳ.jpg 
Nhà giáo ƯT, Thạc sĩ Đoàn Văn Kỳ


Các Phó Hiệu trưởng

Hồ Xuân Hậu.jpg                  Nguyễn Viết Bé.jpg                  Trần Đình Phú.jpg

Thạc sĩ Hồ Xuân Hậu                  Thạc sĩ Nguyễn Viết Bé                    Trần Đình Phú 

A

Lãnh đạo

STT

Họ và tên

Quê quán

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

1

Đoàn Văn Kỳ

Hà Tĩnh

1966

Ths.Lịch sử

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Viết Bé

Quảng Trị

1964

Ths CT học

P.Hiệu trưởng

3

Trần Đình Phú

Hà Nam

1960

Cử nhân Triết

P.Hiệu trưởng

4

Hồ Xuân Hậu

Quảng nam

1976

Ths Luật

P.Hiệu trưởng

B

Các Khoa

I

Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

Nguyễn Thị Liễu

Hưng Yên

1980

Th.Sỹ TT HCM

Phó Trưởng Khoa

2

Hoàng Thị Thắm

Vĩnh Phúc

1983

Cử nhân Triết

Phó Trưởng Khoa

3

Phạm Văn Dũng

Thái Bình

1982

Cử nhân Triết

Giảng viên

4

Trần Thị Hoài

Nghệ An

1988

Cử nhân KTCT

Giảng viên

5

Nguyễn Việt Hải

Quảng Trị

1984

Cử nhân Triết học

Giảng viên tập sự

II

Khoa Xây Dựng Đảng

1

Đặng Xuân Lê

Thái Bình

1955

Cử nhân XD Đảng

Trưởng Khoa

2

Nguyễn Văn Vương

Thanh Hóa

1982

Thạc sỹ Lịch Sử

Phó Trưởng Khoa

3

Phạm Thanh Bình

Thái Bình

1981

Cử nhân lịch Sử Đảng

Giảng viên

4

Nguyễn Văn Hùng

Nam Định

1981

Cử nhân lịch sử

Giảng viên

III

Khoa Nhà Nước và Pháp Luật

1

Trần Cao Thành

 Hà Tĩnh

1960

Cử nhân Luật

Trưởng Khoa

2

Vương Đình Thái

Hải Dương

1982

Thạc Sỹ HC

Phó Trưởng Khoa

3

Phạm Văn Sử

Nam Định

1980

Cử nhân HC

Giảng viên

4

Văn Đình Dũng

Nghệ An

1982

Cử nhân HC

GV tập sự

IV

Khoa Dân Vận

1

Trần Văn Hoạt

Hà Nam

1961

Kỷ sư kinh tế

Trưởng Khoa

2

Lương Văn Quỳnh

Bắc Giang

1984

Cử nhân TTHCM

Phó Trưởng Khoa

3

Trần Thị Thùy

Hà Tĩnh

1984

Cử nhân tâm lý giáo dục

Giảng viên tập sự

4

Võ Thị Lý

Quảng Bình

1981

Cử nhân Triết

Giảng viên

B

Các Phòng

I

Phòng Đào tạo

1

Hà Đình Phúc

Quảng Ngãi

1957

Cử nhân KTCT

Trưởng Phòng
 

2

Nguyễn Thị Phượng

Thái Bình

1967

Cử nhân HC

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Hợi

Hưng Yên

1983

ThS HC công

Phó Trưởng phòng

4

Cao Bá Hoàng

Nghệ An

1984

Cử nhân Lịch Sử Đảng

 

5

Vũ Quang Tiến

Thái Bình

1980

Cử nhân kế toán

 

6

Hoàng Văn Huệ

Thanh Hóa

1981

Cử nhân xã hội học

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Quảng Bình

1984

Cử nhân tiếng Anh

 

II

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

1

Nguyễn Văn Đô

Nghệ An

1978

Cử nhân tin học

Phó Trưởng phòng

2

Trương Tiến Dũng

Hà Tĩnh

1980

Cử nhân KTCT, QLKT

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Hoan

Hà Tĩnh

1976

Cử nhân kế toán

Phó Trưởng phòng

4

Đào Thị Lan

Thái Bình

1979

TC

Thủ qũy

5

Nguyễn Thị Hương

Hà Tĩnh

1986

TC

Kế toán

6

Trần Thị Ánh Nguyệt

Thừa Thiên Huế

1976

TC văn thư

NV văn thư

7

Nguyễn Thị Quyền

Thanh Hóa

1975

 

Nhân viên

8

Giang Văn Chinh

Thái Bình

1981

TC điện

Nhân viên

9

Nguyễn Mạnh Hùng

Hưng Yên

1988

TC lao động

Nhân viên

10

Phùng Văn Xuân

Hà Tây

1978

 

Lái xe

11

Đinh Văn Thiện

Thừa Thiên Huế

1980

 

Lái xe

12

Hoàng Văn Tuấn

Nghệ An

1980

TC Điện

Nhân viên

13

Nguyễn Thị Ba Thương

Quảng Ngãi

1988

Cao Đẳng

Tạp vụ

14

Bùi Thị Nương

Quảng Nam

1991

TC Điều Dưỡng

Tạp vụ

15

Trương Hồng Phương

Hà Tĩnh

1991

Sơ cấp

Bảo vệ

16

Nguyễn Thiết Đăng Khoa

Quảng Ngãi

1982

Trung cấp

Bảo vệ

III

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Thông tin Tư liệu

1

Ngô Thị Thanh Nhàn

Thanh Hóa

1980

Th.sĩ Giáo dục học

Phó Trưởng phòng

2

Dương Thị Thu

Thái bình

1981

CĐ Thư viện

 

3

Đỗ Thị Hằng

Hưng Yên

1984

TC

 

4

Lê Văn Giang

Hà Tĩnh

1985

Cử nhân GDCT