Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THANH TRA TỈNH ĐĂK NÔNG
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 
Trụ sở Thanh tra tỉnh

Đường Lê Duẫn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
 Số điện thoại: 0501.3543224; Fax:0501.3543224
Email văn phòng: vp thanhtradaknong@yahoo.com.vn