Skip Ribbon Commands
Skip to main content


 I. GIỚI THIỆU
 
 
THI UY GIA NGHIA 01082012.jpg

Trụ sở Thị ủy
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa
Điện thoại: 

 

​II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

1. THỊ ỦY​ GIA NGHĨA

* Lãnh đạo Thị ủy

- Bí thư

Tran Xuan Hien.jpg 


Đ/c Trần Xuân Hiền

Ngày sinh: 15/01/1960

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa

Điện thoại: 05013. 546 925
- Phó Bí thư

Nguyễn Bá Ba.jpg 


Đ/c Nguyễn Bá Ba

Ngày sinh: 21/11/1966

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa

Điện thoại: 05013. 546 925

TRẦN ĐÌNH NINH CT UBND TX.jpg


Đ/c Trần Đình Ninh

Ngày sinh: 10/10/1968

Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã

Điện thoại: 05013. 543 112


* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ GIA NGHĨA NHIỆM KỲ 2015-2020

 

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Hiền

Bí thư 

2

Nguyễn Bá Ba

Phó Bí thư Thường trực

3

Nguyễn Thị Lưu

Phó Bí thư

4

Lê Văn Huỳnh

UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy​

5

Nguyễn Công Nga

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy

6

Lê Thị Trúc Linh

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

7

Nguyễn Văn Sơn

UVBTV, Trưởng Công an Thị xã

8

Nguyễn Mạnh Thăng

UVBTV, Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự Thị xã

9

Vi Đức Thành

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

10

K’Beo

UVBTV, Chủ tịch HĐND Thị xã

11

Nguyễn Văn Hiểu

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Thị xã

12

Trần Đình Ninh

UVBTV, Chủ tịch UBND Thị xã

13

Thái Minh Châu

UVBTV, Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Thành

14

Lê Thị Cẩm Thạch

Chủ tịch Hội LHPN Thị xã

15

Phan Văn Thái

Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thị ủy

16

Nguyễn Sỹ Mại

Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Phú

17

Nguyễn Văn Thông

Ủy viên thường trực HĐND Thị xã

18

K’Kranh

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thị xã

19

Lương Xuân Tĩnh

Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Trung

20

Nguyễn Xuân Nhu

Bí thư chuyên trách đảng ủy Khối các cơ quan

21

Nguyễn Khắc Kiệm

Giám đốc trung tâm BDCT Thị xã

22

Trần Văn Tuấn

Chánh Văn phòng Thị ủy

23

Vũ Tá Trọng

Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã

24

Nguyễn Viết Vui

Trưởng phòng Kinh tế Thị xã

25

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBDN Thị xã

26

Đoàn Huy Hoàng

Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Thị ủy

27

Phan Đình Lưu

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành

28

Trần Đăng Tùng

Bí thư Đảng ủy xã Đắk R’Moan

29

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã

30

Phạm Sỹ Nguyên

Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Tân

31

Hoàng Công Hội

Bí thư Thị đoàn Gia Nghĩa

32

Trần Thị Hảo

Trưởng phòng TC-KH Thị xã

33

Điểu Ken

Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nia

34

Phạm Thị Hà

Chủ tịch LĐLĐ Thị xã

35

Phạm Mạnh Cường

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị ủy

36

Phạm Ngọc Phương

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy

37

Nguyễn Tiến Tùng

Trưởng phòng Nội vụ Thị xã

38

Nguyễn Đình Thắng

Chánh Thanh tra Thị xã

39

Nguyễn Tiến Đức

Viện trưởng VKS nhân dân Thị xã

40

Phan Văn Lương

Chánh án TAND Thị xã

41

Trương Văn An

Chính trị viên Ban chấp hành CQ Quân sự Thị xã

42

Võ Hoàng Sơn

Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Đức

43

Cù Thị Như Hoa

Trưởng phòng Y tế Thị xã
2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ


* Thường trực HĐND Thị xã

- Chủ tịch

K'Beo2.jpg 

Đ/c K’Beo

Ngày sinh: 12/10/1969

Chức vụ: UV BTV, Chủ tịch HĐND Thị xã Gia Nghĩa

Điện thoại: 05013. 546 925​- Phó Chủ tịch


Le Thi Cam Thach.jpg 

Đ/c Lê Thị Cẩm Thạch

Ngày sinh: 02/3/1973

Chức vụ: Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã

Điện thoại: 05003. 543 112​

Nguyen Van Thong.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Thông

Ngày sinh: 15/5/1963

Chức vụ: Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã

Điện thoại: 05003. 543 112​


* DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016-2021


Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí công tác

1

Trương Văn An

Thị ủy viên, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự TX Gia Nghĩa

2

Nguyễn Bá Ba

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Gia Nghĩa

3

K’Beo

Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch HĐND TXGia Nghĩa

4

Nguyễn Tiến Đức

Thị ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TX Gia Nghĩa

5

Phạm Thị Hà

Thị ủy viên, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TX Gia Nghĩa

6

Trần Thị Hảo

Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch TX Gia Nghĩa

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ủy viên Thường trực HĐND TX Gia Nghĩa

8

Nguyễn Văn Hiểu

Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TX Gia Nghĩa

9

Hoàng Công Hội

Thị ủy viên, Bí thư Thị Đoàn Gia Nghĩa

10

Đồng Quang Huy

Chủ tịch UBND xã Đắk Nia

11

Lê Thị Trúc Linh

Ủy viên BTV Thị Ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thị ủy Gia Nghĩa

12

Nguyễn Thị Lưu

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TX Gia Nghĩa

13

Phan Đình Lưu

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành

14

H’Mai

Phó Chủ tịch UBMTTQVN TX Gia Nghĩa

15

Nguyễn Sỹ Mại

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Phú

16

Nguyễn Công Nga

Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Gia Ngĩa

17

Vũ Hữu Nghị

Chủ tịch UBND Phường Nghĩa Thành

18

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TX Gia Nghĩa

19

Phạm Sỹ Nguyên

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Tân

20

Trần Đình Ninh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TX Gia Nghĩa

21

Lương Xuân Quyền

Phó Chánh Thanh tra TX Gia Nghĩa

22

Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an TX Gia Nghĩa


23

Võ Hoàng Sơn

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Đức

24

Lê Thị Cẩm Thạch

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TX Gia Nghĩa

25

Vi Đức Thành

Ủy  viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận TX Gia Nghĩa

26

Nguyễn Văn Thông

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TX Gia Nghĩa

27

Lương Xuân Tĩnh

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường Nghĩa Trung

28

Nguyễn Tiến Tùng

Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ TX Gia Nghĩa

29

Trần Đăng Tùng

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đắk R’Moan

30

Trương Công Việt

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Gia Nghĩa

3. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ


* Lãnh đạo UBND Thị xã

- Chủ tịch UBND Thị xã


TRẦN ĐÌNH NINH CT UBND TX.jpg


Đ/c Trần Đình Ninh

Ngày sinh: 10/10/1968

Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã

Điện thoại: 0913.433.667

 


- Phó Chủ tịch UBND Thị xã 


NGUYEN THI LUU PCT UBND TX.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Lưu

Ngày sinh: 04/4/1974

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thị xã

Điện thoại: 05013.502 567

NGUYỄN VĂN DŨNG PCT UBND TX.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

Ngày sinh: 04/02/1975

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thị xã

Điện thoại: 05013. 603 333