Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Lãnh đạo VKS

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Cường

Viện trưởng

0913.448.995

2

Phan Thanh Hải

Phó Viện trưởng

0913.408.579

3

Tạ Đình Đề

Phó Viện trưởng

0943.271.212

 

 

4

Vũ Đăng Cáp

Phó Viện trưởng

0905.182.805

 

 

5

Trần Danh Huế

Phó Viện trưởng

0914.464.585

 

 

   ​