Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG
 
      Địa chỉ: Đường Vũ Anh Ba, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
      Điện thoại: 05016.263333
      Fax: 05016.260277
      Email: hdnd.daknong@yahoo.com.vn


II. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

1. Chủ tịch HĐND tỉnh

 LE DIEN.jpg

Họ và tên: LÊ DIỄN


Ngày sinh: 16/04/1960


Quê quán: Cát Lâm – Phù Cát – Bình Định


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Điện thoại:

 


2. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


 HOA_PCT-HĐND.jpg

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA


Ngày sinh: 07/12/1967


Quê quán: Đức Thanh - Đức Thọ - Hà Tĩnh


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Điện thoại:

 


 KTHANH_PCT-HĐND.jpg

Họ và tên: K'THANH


Ngày sinh: 05/09/1968


Quê quán: Quảng Khê - Đắk Glong - Đắk Nông


Dân tộc: Mạ


Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Điện thoại:3. Thành viên Thường trực HĐND tỉnh


 HATRUNGKY_TVTT-HĐND.jpg

Họ và tên: HÀ TRUNG KÝ


Ngày sinh: 21/10/1961


Quê quán: Bình Thạnh - Bình Sơn - Quảng Ngãi


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TU, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh


Điện thoại: 0903.518.776

 

 LEKIMHUY_TVTT-HĐND.jpg

Họ và tên: LÊ KIM HUY 


Ngày sinh: 13/8/1959


Quê quán: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc  HĐND tỉnh


Điện thoại: 0914.018.376

  TRANDINHDAO_TVTT-HĐND.jpgHọ và tên: NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO 


Ngày sinh: 01/03/1966


Quê quán: Nghĩa Mỹ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Điện thoại:  0913.475.452

 

 NGUYENDINHTRUNG_TVTT-HĐND.jpg

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG


Ngày sinh: 19/04/1973


Quê quán: Vĩnh Thành - Yên Thành - Nghệ An


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Điện thoại: 0905.139.878

 

 HOANGVIETCHAN_TVTT-HĐND.jpg

Họ và tên: HOÀNG VIẾT CHẤN


Ngày sinh: 12/8/1962


Quê quán: Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa


Dân tộc: Kinh


Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh


Điện thoại: 0914.021.879​