Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG
 
 
 van phong tinh uy tru so.jpg
 
   ( Trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy )
 
        Địa chỉ: Đường Lê Lai, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
 
        Điện thoại: 05013.544.266.
 
        Fax: 05013.544.265.
 
        E-mail: tudaknong@gmail.com.