Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 
I. Lãnh đạo Văn phòng

1. Đồng chí Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công


Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng 1015.jpg


- Sinh ngày: 20/8/1958

- Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định

​- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh, Cử nhân hành chính học.

- Trình độ chính trị: Cao cấp​

- ĐTDĐ: 0913.436.487

- Mail: locnx.ubnd@daknong.gov.vn​Nhiệm vụ được phân công: ​Là người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực và hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng theo quy đinh của pháp luật. Là chủ tài khoản của Văn phòng.

+ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác cán bộ, tổ chức nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng - kỷ luật của Văn phòng.

- Công tác kế hoạch - tài chính; lĩnh vực xúc tiến đầu tư; doanh nghiệp.

- Giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Công tác cải cách hành chính; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; nghĩa vụ của Văn phòng UBND tỉnh đối vói Văn phòng các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã.

- Tổng họp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành tương ứng, Tỉnh ủy; giữ mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy.

- Theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng: Kinh tế - Tài chính, Kế hoạch Tổng hợp (lĩnh vực kế hoạch), Hành chính - Tổ chức (lĩnh vực tổ chức, nhân sự).

2. Các Phó Chánh Văn phòng
 
2.1. Đồng chí Nguyễn Viết Thuật


Thuat.jpg


- Năm sinh: 20/4/1962

- Quê quán: Vũ Đông, Kiến Xương, Thái Bình.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- ĐTDĐ: 0913.437.081

- Mail: thuatnv.ubnd@daknong.gov.vn​​ 
Nhiệm vụ được phân công: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo công tác Đảng của cơ quan; công tác công đoàn, đoàn thanh niên.

- Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo công tác giao ban giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng HĐND&UBND các huyện, thị xã.


- Công tác Văn hóa - Xã hội; Hành chính, Văn thư - Lưu trữ, Quản trị - Tài vụ; Khoa học và Công nghệ; truyền thông báo chí.


- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc khối Văn hóa xã hội.


- Phụ trách công tác kết nghĩa với Bon Ting Wel Đăm.


- Tổng hợp, theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh 
vực theo dõi; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong tỉnh; các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.


- Tham gia, theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk Giong.


- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng: Hành chính - Tổ chức (lĩnh vực Hành chính), Quản trị - Tài vụ, Văn hóa - Xã hội.


+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.2.2. Đồng chí Trần Văn ThươngTrần Văn Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh2015.jpg


- Sinh ngày : 25/11/1977

- Quê quán: Bình Sơn, Quãng Ngãi

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh​

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học. Thạc sỹ kinh tế phát triển.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- ĐTDĐ: 0914.225.888​

- Mail: thuongtv.ubnd@daknong.gov.vnNhiệm vụ được phân công: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:


- Công tác tổng hợp, báo cáo và chương trình công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Công nghiệp Xây dựng, quản lý doanh nghiệp, Công nghệ thông tin; chính quyền điện tử; Thương mại, Phát triển đô thị, Giao thông Vận tải, Điện lực.


- Là người phát ngôn của UBND tỉnh.


- Theo dõi, chỉ đạo công tác công nghệ thông tin của Văn phòng.


- Tổng hợp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.


- Tham gia, theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (lĩnh vực công nghệ thông tin); UBND các huyện: Krông Nô, Đắk R’lấp, Đak Mil.


- Theo dõi các công trình trọng điểm thuộc khối Công nghiệp Xây dựng.


- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng: Công nghiệp Xây dựng, Cổng thông tin điện tử, Kế hoạch - Tổng hợp (lĩnh vực tổng hợp).


+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.


2.3. Đồng chí Trần Văn DiêuĐồng chí Trần Văn Diêu PHó Chánh Văn phòng.jpg


- Sinh ngày: 24/7/1977

- Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- ĐTDĐ: 0914.144.445

- Mail: dieutv.ubnd@daknong.gov.vn​Nhiệm vụ được phân công: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau:


- Công tác Nội chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giải phóng mặt bằng.


- Tổng họp theo dõi công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở, ngành tương ứng với lĩnh vực theo dõi, các Hội, các cơ quan tư pháp.


- Tham gia, theo dõi các Ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành do đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (lĩnh vực Nội chính); UBND các huyện: Cư Jút, Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa.


- Theo dõi công trình trọng điểm thuộc khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Phụ trách công tác kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đắk Tiên.


- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội chính, Tiếp công dân.


+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công hoặc ủy quyền.


II. Danh sách cán bộ, công chức các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh

1. Phòng Tổng hợp


11Phạm Ngọc Tuyển.jpg

Đồng chí: Phạm Ngọc Tuyển

Năm sinh: 06/11/1977

Quê quán: Đông Động - Đông Hưng - Thái Bình

Chức vụ: Trưởng phòng, kiêm Thư ký Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0974.128.989.

Mail: tuyenpn.ubnd@daknong.gov.vn​​​

 


 11Nguyễn Trung Trực copy.jpg

Đồng chí: Nguyễn Trung Trực

Năm sinh: 13/7/1980

Quê quán: Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0986.218.979

Mail: trucnt.ubnd@daknong.gov.vn​


2. Phòng Kinh tế - Kế hoạch 

 1Lê Tuấn Đốc 2015.png

Đồng chí: Lê Tuấn Đốc

Năm sinh: 04/4/1982

Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Chức vụ: Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0977.705.257

Mail: doclt.ubnd@daknong.gov.vn 11Bùi Thị Tuyết copy.jpg

Đồng chí: Bùi Thị Tuyết

Năm sinh: 23/7/1984

Quê quán: Thạch Hưng,Thạch Hà, Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ (tiếng anh);Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0904.443.618

Mail: tuyetbt.ubnd@daknong.gov.vn HồNG VÂN 1.jpg

Đồng chí: Trần Thị Hồng Vân

Năm sinh: 20/12/1982

Quê quán: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế,Cử nhân ngoại ngữ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0909.653.402

Mail: vantth.ubnd@daknong.gov.vn


 

vinh.jpg

Đồng chí: Vũ Văn Vinh

Năm sinh: 20/7/1980

Quê quán: Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0985.840.055

Mail:vinhvv.ubnd@daknong.gov.vn

 
 

 

1 Vĩnh Bình.png

Đồng chí: Nguyễn Vĩnh Bình 

Năm sinh: 01/10/1985

Quê quán: Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế, Thạc sỹ Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0905.975.353

Mail: binhnv.ubnd@daknong.gov.vn 11Nguyễn Phúc Châu.png

Đồng chí: Nguyễn Phúc Châu

Năm sinh: 06/9/1985

Quê quán: Diên Phước - Diên Khánh - Khánh Hòa

Chức vụ: chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường, Thạc sỹ Cầu đường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0985. 998.611

Mail: chaunp.ubnd@daknong.gov.vn


3.  Phòng Công nghiệp – Xây dựng 11Thạch Cảnh tịnh.png

Đồng chí: Thạch Cảnh Tịnh

Năm sinh: 08/11/1975

Quê quán: Phổ Nhơn, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Chức vụ: Trưởng phòng 

Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng, Thạc sỹ Xây dựng                        

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0918.841.585
Mail: tinhtc.ubnd@daknong.gov.vn​


 11Nguyễn Xuân Hoàn.png

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hoàn

Năm sinh: 29/10/1976

Quê quán: Hưng Hà - Thái Bình

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế phát triển

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0947.25.6879

Mail: hoannx.ubnd@daknong.gov.vn11Võ Trung Vĩnh.png 

Đồng chí: Võ Trung Vĩnh

Năm sinh: 02/02/1983

Quê quán: Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0942.984.545

Mail: vinhvt.ubnd@daknong.gov.vn


 

 

cong.jpg


Đồng chí: Mạc Như Công

Năm sinh: 16/10/1983

Quê quán: Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyện môn: Kỹ sư ô tô - Máy động lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0915.518.779

Mail: congmn.ubnd@daknong.gov.vn 11Nguyễn Minh Hoàng.png

Đồng chí: Nguyễn Minh Hoàng

Năm sinh: 07/11/1989

Quê quán: Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam

Chức vụ: chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0974.297.432

Mail: hoangnm.ubnd@daknong.gov.vn


4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 11Hoàng Văn Huấn.jpg

Đồng chí: Hoàng Văn Huấn

Năm sinh: 19/5/1969

Quê quán: Thọ Xuân - Thanh Hóa

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0914.235.567

Mail: huanhv.ubnd@daknong.gov.vn 11Nguyễn Trọng thường.jpg

Đồng chí: Nguyễn Trọng Thường

Năm sinh: 03/8/1982

Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0906.494.878

Mail: thuongnt.ubnd@daknong.gov.vn
 

 11Trần Minh Hoàng.jpg

Đồng chí: Trần Minh Hoàng

Năm sinh: 20/4/1975

Quê quán: Nam Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế nông lâm, Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0905.807.979

Mail: hoangtm.ubnd@daknong.gov.vn


  
5. Phòng Khoa giáo- Văn xã

 thong 2.jpg

Đồng chí: Phan Sỹ Thống

Năm sinh: 23/08/1981

Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cư nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học,Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Điện thoại: 0979 623 527


 

 11Nguyễn Hà Hiệp.jpg

Đồng chí: Nguyễn Hà Hiệp

Năm sinh: 27/5/1979

Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0905.102.211

Mail: hiepnh.ubnd@daknong.gov.vn


 11Đoàn sỹ tiến.jpg

Đồng chí: Đoàn Sỹ Tiến

Năm sinh: 07/8/1964

Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: CN Khoa học Lịch sử

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0914.142.564

Mail: tiends.ubnd@daknong.gov.vn


 11Hồng Quý.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Quý

Năm sinh: 01/8/1981

Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0919.371.015

Mail: quynth.ubnd@daknong.gov.vn


 

 11Em Hà.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 20/6/1986

Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Nội

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sử

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0916.676.061

Mail: hantt.ubnd@daknong.gov.vn

 

 11Tuyết Vân.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Vân

Năm sinh: 29/12/1984

Quê quán: Vạn Ninh - Gia Lương - Bắc Ninh

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0947.303.338

Mail: vanntt.ubnd@daknong.gov.vn


 
6. Phòng Nội chính

 11Trần Thanh Tài copy.jpg

Đồng chí: Trần Thanh Tài

Năm sinh: 28/7/1977

Quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: CN Luật, CN Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0905.191.535

Mail: taitt.ubnd@daknong.gov.vn​


 loan 2.jpg

Đồng chí: Vũ Thị Hồng Loan

Năm sinh: 22/4/1981

Quê quán: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế Nông lâm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0905.718.990

Mail: loanvth.ubnd@daknong.gov.vn


 1Hữu Phương.png

Đồng chí: Lê Hữu Phương

Năm sinh: 06/01/1985

Quê quán: Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0974.643.643

Mail: phuonglh.ubnd@daknong.gov.vn

 

 trưong 1.jpg

Đồng chí: Nguyễn Nguyên Trường

Năm sinh: 1987

Quê quán: Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0918.377.003

Mail: Truongnn.ubnd@daknong.gov.vn


  

 uyen nc.jpg

Đồng chíNguyễn Thị Thùy Uyên

Năm sinh: 1991

Quê quán: Tam Kỳ- Quảng Nam

Chức vụ: Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0888.6789.79; 0983.7888.11

Mail: uyenntt.ubnd@daknong.gov.vn7. Ban Tiếp công dân

 11Nguyễn Hữu Trung copy.jpg

Đồng chí: Nguyễn Hữu Trung

Năm sinh: 13/10/1976

Quê quán: Nam Hùng - Nam Đàn - Nghệ An

Chức vụ: Phó Ban Tiếp công dân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0949.641.141

Mail: trungnh.ubnd@daknong.gov.vn

   

 luongsonBa.jpg

Đồng chí: Lương Sơn Bá

Sinh ngày : 1/3/1963

Quê quán: Núi Thành, Quảng Nam

Chức vụ: Phụ trách Bộ phận Đường dây nóng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Ngành Tài chính – Ngân hàng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: Mail: bals.ubnd@daknong.gov.vn

​ 

 hienvanthuubndtinh.jpg

Đồng chí: Hoàng Thị Hiền

Năm sinh: 15/02/1975

Quê quán: Tân Lộc,Can Lộc, Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổng hợp thuộc Ban tiếp công dân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0121.460.6556

Mail: hienht.ubnd@daknong.gov.vn


 11Nguyễn Thành Trung copy.jpg

Đồng chí: Nguyễn Thành Trung

Năm sinh: 30/6/1986

Quê quán: Vĩnh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương

Chức vụ: Chuyên viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0986.744.447

Mail: trungnt.ubnd@daknong.gov.vn


11Y sơn.jpg 

Đồng chí: Y Sơn Bon Jôc Ju

Năm sinh: 2/5/1984

Quê quán: Đắk Rồ, Krông Nô, Đắk Nông

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0903.575.484

Mail: yson.ubnd@daknong.gov.vn​


 11Lưu Văn Kính copy.jpg

Đồng chí: Lưu Văn Kính

Năm sinh: 25/4/1980

Quê quán: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0978.838.357

Mail: kinhlv.ubnd@daknong.gov.vn


 8. Phòng Hành chính – Quản trị​

 11Trần Thị Anh.jpg

Đồng chí: Trần Thị Ánh

Năm sinh: 18/9/1983

Quê quán: Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0968.605.777

Mail: anhtt.ubnd@daknong.gov.vn 11Trần Như Hùng.jpg

Đồng chí: Trần Như Hùng

Năm sinh: 08/11/1982

Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0943.470.707

Mail: hungtn.ubnd@daknong.gov.vn

 
 

 bùi Xuan Hường.jpg

Đồng chí: Bùi Xuân Hường

Năm sinh: 14/12/1962

Quê quán: Nam Đàn - Nghệ An

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0913.406.989

Mail: huongbx.ubnd@daknong.gov.vn


 11Trần Thị Hà.jpg

Đồng chí: Trần Thị Hà

Năm sinh: 10/10/1979

Quê quán: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế phát triển

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0935.050.509

Mail: hatt.ubnd@daknong.gov.vn
 11Đinh Hải định copy.jpg

Đồng chí: Đinh Hải Định

Năm sinh: 05/4/1979

Quê quán: Gia Phong -  Gia Viễn - Ninh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: CN Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0979.721.769

Mail: dinhdh.ubnd@daknong.gov.vn 11Trần Văn Bốn copy.jpg

Đồng chí: Trần Văn Bốn

Năm sinh: 19/5/1984

Quê quán: Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Chức vụ: Nhân viên Văn thư

Trình độ Chuyên môn: Cao đẳng Du lịch, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0944.848.086

Mail: bontv.ubnd@daknong.gov.vn

 

 hai1.jpgĐồng chí: Phạm Thị Thanh Hải

Năm sinh: 28/11/1977

Quê quán: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình

Chức vụ: Cán sự Văn thư

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0985.875.767

Mail: haiptt.ubnd@daknong.gov.vn​​ 11Nguyễn Thị Thuy Thủy.jpg


Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

Năm sinh: 18/8/1986

Quê quán: Vũ Thư - Thái Bình

Chức vụ: Cán sự Văn thư

Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0935.503.719

Mail: thuynt.ubnd@daknong.gov.vn​​ 11Huỳnh Thị Mỹ Duyên.jpg


Đồng chí: Huỳnh Thị Mỹ Quyên

Năm sinh: 10/11/1981

Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam

Chức vụ: Cán sự Văn thư - Lưu trữ

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0982.436.617

Mail: quyenhtm.ubnd@daknong.gov.vn​​ 11Phạm Hạnh Dung copy.jpg


​Đồng chí: Phạm Hạnh Dung

Năm sinh: 01/8/1984

Quê quán: Trực Ninh, Trực Thuận, Nam Định

Chức vụ: Cán sự Văn thư

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Thư viện thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0973.812.345

Mail: dungph.ubnd@daknong.gov.vn​ 11Bùi thị oanh.jpg


​Đồng chí: Bùi Thị Oanh

Năm sinh: 05/10/1978

Quê quán: Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0169.694.3679

Mail: oanhbt.ubnd@daknong.gov.vn​ Ngô Thị Bình.jpg


​Đồng chí: Ngô Thị Bình

Năm sinh: 20/10/1976

Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa

Chức vụ: Thủ quỹ

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0935.066.979

Mail: binhnt.ubnd@daknong.gov.vn​​


 nguyen 1.jpg

Đồng chí: Lê Trần Thanh Nguyên

Năm sinh: 16/12/1992

Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Luật

Điện thoại: 0917.289.112

Mail: nguyenltt.ubnd@daknong.gov.vn


 Trịnh Xuân hai.jpg


​Đồng chí: Trịnh Xuân Hai

Năm sinh: 06/6/1975

Quê quán: Tường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

Chức vụ: Lái xe Văn phòng

Điện thoại: 0905.254.404.

Mail: haitx.ubnd@daknong.gov.vn​ Vũ Thái Nam.jpg


​Đồng chí: Vũ Thái Nam

Năm sinh: 09/9/1980

Quê quán: Nam Trực, Nam Định

Chức vụ: Lái xe Văn phòng

Điện thoại: 0984.237.777

Mail: namvt.ubnd@daknong.gov.vn Võ Đình Tuấn.jpg


Đồng chí: Võ Đình Tuấn

Năm sinh: 02/8/1980

Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định

Chức vụ: Lái xe Văn phòng

Điện thoại: 0905.094.747

Mail: tuanvd.ubnd@daknong.gov.vn​​ Nguyễn Viết Cương.jpg


Đồng chí: Nguyễn Viết Cương

Năm sinh: 25/9/1990

Quê quán: Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định

Chức vụ: Lái xe Văn phòng

Điện thoại:

Mail: cuongnv.ubnd@daknong.gov.vn​ Phan Công đệ.jpg


Đồng chí: Phan Công Đệ

Năm sinh: 02/01/1978

Quê quán:  Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Chức vụ: Lái xe Văn phòng

Điện thoại: 0978.855.899

Mail: depc.ubnd@daknong.gov.vn​ Quế Văn Khoa.jpg


Đồng chí: Quế Văn Khoa

Năm sinh: 10/7/1984

Quê quán: Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An

Chức vụ: Nhân viên Điện nước

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0988.004.669

Mail: khoaqv.ubnd@daknong.gov.vn​

 

 Đào Hoàng Quyên.jpg

 

Đồng chí: Đào Hoàng Nguyên

Năm sinh: 08/12/1988

Quê quán: Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại: 01683.955.702

Mail:nguyendh.ubnd@daknong.gov.vn​ Nguyễn Thị Thương.jpg


Đồng chí: Nguyễn Thị Thương

Năm sinh: 12/02/1986

Quê quán: Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại: 0165.948.1993

Mail: huongnt.ubnd@daknong.gov.vn​ Hoàng Thị Hảo.jpg


Đồng chí: Hoàng Thị Hảo

Năm sinh: 10/4/1982

Quê quán: Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại: 0935.167.225

Mail: haoht.ubnd@daknong.gov.vn Nguyễn Thị Hoài.jpg

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoài

Năm sinh: 20/02/1981

Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại: 01659.965.644

Mail: hoaint.ubnd@daknong.gov.vn​ Trương Thị Thanh.jpg


Đồng chí: Trương Thị Thanh

Năm sinh: 10/11/1983

Quê quán: Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An 

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại: 0979.635.846

Mail: thanhtt.ubnd@daknong.gov.vn Nguyễn Thị Bình.jpg


Đồng chí: Nguyễn Thị Bình

Năm sinh: 25/10/1984

Quê quán: Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Chức vụ: Nhân viên phục vụ

Điện thoại: 0979.007.598

Mail: binhnt.ubnd@dakn​​ong.gov.vn​​9. Cổng Thông tin điện tử​​

 BùI THế TÂN CTTĐT.jpg


Đồng chí:  Bùi Thế Tân

Năm sinh: 1983

Quê quán:  Tây sơn, Bình Định

Chức vụ: Phụ trách Cổng TTĐT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán-Tin học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0914.412.124

Mail: tanbt.ubnd@daknong.gov.vn​


 chinh2.jpg


Đồng chí: Nguyễn Văn Chinh

Năm sinh: 08/02/1986

Quê quán: Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Báo chí Phát thanh Truyền hình

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0979.015.685

Mail: chinhnv.ubnd@daknong.gov.vn quang ctt.jpg


Đồng chí: Nguyễn Vinh Quang

Năm sinh: 24/02/1985

Quê quán: Đức hòa, Mộ Đức, Quảng ngãi

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, Trung cấp CNTT

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0988.179.779

Mail: @daknong.gov.vn lieu 2.jpg


Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Liễu

Năm sinh: 08/04/1981

Quê quán: Tịnh kỳ, Sơn Tịnh, Quảng ngãi

Chức vụ: chuyên viên

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0974.618.996

Mail: lieuntm.ubnd@daknong.gov.vn nhan1.jpg


Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày sinh: 10/04/1990

Quê quán: Anh Sơn – Nghệ An

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0129.984.9065

Mail: nhanntt.ubnd@daknong.gov.vn


10. Trung tâm Hành chính công


 anh ngọc bình lần 2.jpg


Đồng chí:  Nguyễn Ngọc Bình

Năm sinh: 20/8/1977

Quê quán:  Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Thạc sỹ Nông lâm

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0913.320.877

Mail: binhnn.ubnd@daknong.gov.vn​ 11Tăng Định Sáu.jpg


Đồng chí: Tăng Đăng Sáu

Năm sinh: 20/5/1980

Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam

Chức vụ: Phó phòng Hành chính - Tổ chức Tổng hợp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân CNTT

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0945.80.80.83 - 0988.397.794

Mail: sautd.ubnd@daknong.gov.vn Đỗ THị DIễM MY TTHCC.jpg


Đồng chí: Đỗ Thị Diễm My

Năm sinh: 21/9/1990

Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01674604094

Mail:mydtd.ubnd@daknong.gov.vn​​