Tài liệu Hội nghị của UBND tỉnh

Tài Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 03:30 PM  | View count: 252
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại Kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 31/10/2017 | 04:05 PM  | View count: 307
07 giờ 30, ngày 01 tháng 11 năm 2017,  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/10/2017 | 02:15 PM  | View count: 340
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/10/2017, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung chương trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 5. Cổng thông tin...

Họp thành viên UBND tỉnh

Ngày đăng 16/10/2017 | 03:41 PM  | View count: 269
Chiều ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên để thảo luận về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh, phiên họp tháng 10/2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 02:29 PM  | View count: 305
13 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 10/2017 để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm

Ngày đăng 26/09/2017 | 09:58 AM  | View count: 332
Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo

Ngày đăng 11/09/2017 | 02:37 PM  | View count: 212
           Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:02 PM  | View count: 358
Vào lúc 07h30, ngày 30 tháng 8 năm 2017 (thứ Tư), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng...

Phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 23/08/2017 | 11:00 AM  | View count: 293
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Ngày đăng 01/08/2017 | 09:18 AM  | View count: 562
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 2/8/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017. Cổng TTĐT...

Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày đăng 12/07/2017 | 09:00 AM  | View count: 650
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 13/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. ...

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 01/07/2017 | 10:13 PM  | View count: 1007
Ngày 03/7/2017, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 năm 2017. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ tài liệu hội nghị: Lần 1 ; Lần 2 ; Lần 3 ; Lần 4 ; ...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 04:00 PM  | View count: 1310
vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/6/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/06/2017 | 02:15 PM  | View count: 1255
Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 6/2017 để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Quy chế...

Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp đăng ký phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2

Ngày đăng 12/06/2017 | 04:46 PM  | View count: 1212
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 05/06/2017 | 08:51 AM  | View count: 842
Vào lúc 13h 30 phút, ngày 5/6/2017, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  Mời các đồng chí tải tài liệu tại đây

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 02/06/2017 | 10:20 AM  | View count: 786
8h00 ngày 05 tháng 6 năm 2017,  UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm...

Hoãn Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5

Ngày đăng 03/05/2017 | 02:23 PM  | View count: 706
Ngày 28/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 123/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5

Ngày đăng 28/04/2017 | 03:14 PM  | View count: 841
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017....