Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021

cms-publish-date 31/10/2018 | 10:34 AM  | cms-view-count: 7734
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh Lần thứ 21, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016 -...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 23/10/2018 | 04:22 PM  | cms-view-count: 9578
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo, đề án trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tại Kỳ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.

cms-publish-date 23/10/2018 | 10:16 AM  | cms-view-count: 8511
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2018

cms-publish-date 19/09/2018 | 01:41 PM  | cms-view-count: 7453
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018 , UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9, 9 tháng đầu năm, triển...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 30/08/2018 | 10:12 AM  | cms-view-count: 7257
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến thông qua các nội dung...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

cms-publish-date 22/08/2018 | 09:47 AM  | cms-view-count: 7641
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2018 , UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018

cms-publish-date 25/07/2018 | 09:03 AM  | cms-view-count: 7982
Vào lúc 7 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 7 và phương hướng nhiệm...

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

cms-publish-date 03/07/2018 | 01:56 PM  | cms-view-count: 6843
Vào lúc 8h 00 phút, ngày 4/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng,...

Tài liệu hội nghị Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương

cms-publish-date 28/06/2018 | 10:05 AM  | cms-view-count: 2785
Vào lúc 8 giờ 00, ngày 02/7/2018, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương. UBND tỉnh tổ chức tham dự phiên họp nêu trên tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông. Cổng...

Tài liệu hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

cms-publish-date 20/06/2018 | 08:56 AM  | cms-view-count: 1885
Vào lúc 13h30 phút, ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

cms-publish-date 18/06/2018 | 09:51 AM  | cms-view-count: 1493
Vào lúc 8h00 phút, ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ...

Tài lệu Họp Thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.

cms-publish-date 05/06/2018 | 08:12 AM  | cms-view-count: 1515
 Họp Thành viên UBND tỉnh để xem xét một số nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6.  Thời gian: 8h00, Thứ 4 ngày 6/6/2018. Giấy mời. Tài liệu Báo cáo thẩm tra Đề án Quy hoạch...

Tài liệu họp tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 29/05/2018 | 09:53 AM  | cms-view-count: 1618
Vào lúc 14 giờ 00', ngày 30/5/2018 (Thứ Tư), Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Tổ rà soát, đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

cms-publish-date 15/05/2018 | 02:48 PM  | cms-view-count: 1630
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, phiên họp tháng 4 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

cms-publish-date 07/05/2018 | 01:59 PM  | cms-view-count: 1520
Ngày 8/5/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2018.  Mời các đồng...

Tài liệu họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

cms-publish-date 09/04/2018 | 03:21 PM  | cms-view-count: 1629
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 3 năm 2018 để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Mời các...

Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

cms-publish-date 03/04/2018 | 04:03 PM  | cms-view-count: 2210
Ngày 5/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Mời các cơ...

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018.

cms-publish-date 05/03/2018 | 10:08 AM  | cms-view-count: 2387
7h30 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2018 (thứ Ba), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3...

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018

cms-publish-date 06/02/2018 | 08:23 AM  | cms-view-count: 1937
13h30, ngày 06 tháng 02 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2018. Đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2018

cms-publish-date 31/01/2018 | 09:25 AM  | cms-view-count: 2291
Ngày 1/2/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2018. - Thời gian: Bắt đầu từ...