Tài liệu Hội nghị của UBND tỉnh

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Ngày đăng 01/08/2017 | 09:18 AM  | View count: 311
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 2/8/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017. Cổng TTĐT...

Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày đăng 12/07/2017 | 09:00 AM  | View count: 323
Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 13/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. ...

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 01/07/2017 | 10:13 PM  | View count: 554
Ngày 03/7/2017, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 năm 2017. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ tài liệu hội nghị: Lần 1 ; Lần 2 ; Lần 3 ; Lần 4 ; ...

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 04:00 PM  | View count: 925
vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/6/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/06/2017 | 02:15 PM  | View count: 1014
Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, phiên họp tháng 6/2017 để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Quy chế...

Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp đăng ký phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2

Ngày đăng 12/06/2017 | 04:46 PM  | View count: 700
Ngày 14 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn...

Họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 05/06/2017 | 08:51 AM  | View count: 609
Vào lúc 13h 30 phút, ngày 5/6/2017, UBND tỉnh tổ chức họp thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.  Mời các đồng chí tải tài liệu tại đây

Tài liệu Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

Ngày đăng 02/06/2017 | 10:20 AM  | View count: 559
8h00 ngày 05 tháng 6 năm 2017,  UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm...

Hoãn Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5

Ngày đăng 03/05/2017 | 02:23 PM  | View count: 510
Ngày 28/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 123/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng...

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5

Ngày đăng 28/04/2017 | 03:14 PM  | View count: 625
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017....