Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1831/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2017

14/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1801/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1799/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất ván dán công suất 120.000 m3 ván dán/năm của Công ty Cổ phần ván công nghệ cao Bison

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1801/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Đức Tiến Lê, quy mô chuồng trại 12.600m2, tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức của Công ty TNHH Đức Tiến Lê

09/11/2017 Trương Thanh Tùng
1790/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/11/2017 Trương Thanh Tùng
1762/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua Vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở y tế theo phương thức tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018 02/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1763/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần cho các cơ sở y tế năm 2017

02/11/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1725/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 31/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1725/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 31/10/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1710/QĐ-UBND Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh năm 2017 30/10/2017 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1677a/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Thuận Hà – Đắk N’Drung, huyện Đắk Song

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1675a/QĐ-UBND

Quyêt định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1679a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1678a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk Lao (giai đoạn 1)

18/10/2017 Nguyễn Bốn
1680a/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Đắk R'Măng 18/10/2017 Nguyễn Bốn
1660/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

17/10/2017 Nguyễn Bốn
1635/QĐ-UBND

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 08 Trạm y tế thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông

 

12/10/2017 Trần Xuân Hải
1973/STC-GCS Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản 09/10/2017 Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính
1611/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền hình Internet năm 2017

06/10/2017 Nguyễn Bốn
1596/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thành lập Bản đồ hành chính các cấp xã, cấp huyện của tỉnh Đắk Nông

04/10/2017 Nguyễn Bốn