Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 38  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
3

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
5

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
6
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
7

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
8
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
9
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
10

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
11
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
13
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
14
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
15
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối