Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 58  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
2
Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
3
Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
4

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
5

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
6

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
7

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
8

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
9
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
10
Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
11

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
12

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
14

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
15
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Năng lượng nguyên tử, an toàn toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối