Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 48  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
2

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
3

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)

Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
4
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
5
Phát hành thông cáo báo chí
Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
6
Cấp Giấy phép bưu chính
Bưu chinh và chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
7
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Bưu chinh và chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
8
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Bưu chinh và chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
9
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Bưu chinh và chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
10

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Bưu chinh và chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
11

Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Bưu chinh và chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
12
Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet
Viễn thông và Internet Sở Thông tin và Truyền thông
13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet Sở Thông tin và Truyền thông
14

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet Sở Thông tin và Truyền thông
15

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông và Internet Sở Thông tin và Truyền thông
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối