Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 85  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương
Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
2
Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.
Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
3
Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
4
Cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp.
Vật liệu nổ công nghiệp Sở Công thương
5
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.
Hóa chất Sở Công thương
6
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Hóa chất Sở Công thương
7
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Hóa chất Sở Công thương
8
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Hóa chất Sở Công thương
9
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
10
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
11
Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
12
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
13
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
14
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
15
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Hóa chất Sở Công thương
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối