Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 109  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Cấp mới Giấy phép lái xe
Đường bộ Sở GTVT
2
Cấp lại giấy phép lái xe
Đường bộ Sở GTVT
3
Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Đường bộ Sở GTVT
4
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Đường bộ Sở GTVT
5
Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp
Đường bộ Sở GTVT
6
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Đường bộ Sở GTVT
7

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Đường bộ Sở GTVT
8
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Đường bộ Sở GTVT
9
Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
Đường bộ Sở GTVT
10
Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô
Đường bộ Sở GTVT
11
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Đường bộ Sở GTVT
12
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Đường bộ Sở GTVT
13
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4
Đường bộ Sở GTVT
14
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
Đường bộ Sở GTVT
15
Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
Đường bộ Sở GTVT
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối