Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 52  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
2
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
3 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
4 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
5
Sáp nhập, chia tách trưòng trung cấp chuyên nghiệp
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
6
Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
7
Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
8
Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
9
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
10
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
11 Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
12
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
13
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
14
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
15
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
Giáo dục và đào tạo Sở Giáo Dục và Đào tạo
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối