Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 115  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
2
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
3
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
4
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
5
 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
6
Giải quyết hỗ trợ học nghề
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
7
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
8
Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng
Việc làm Sở Lao động thương binh xã hội
9
Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
10
Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
11
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội.
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
12
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội.
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
13
Tiếp vào cơ sở bảo trợ xã hội nhận đối tượng tự nguyện.
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
14
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:
- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;
- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;
- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương.
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
15
Cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:
- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;
- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;
- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập.
Bảo trợ xã hội Sở Lao động thương binh xã hội
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối