Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 62  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Sở Nội vụ
2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Sở Nội vụ
3
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên Sở Nội vụ
4
Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Chính quyền địa phương Sở Nội vụ
5
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ
6
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ
7

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ
8

Thủ tục thi tuyển công chức

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
9
Thủ tục xét tuyển công chức
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
10
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
11
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
12

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
13
Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
14

Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
15

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối