Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 11  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Sở Tài chính
2
​ Thủ tục Cấp mã số dự án đầu tư.
Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
3
Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Tài chính - Ngân sách Sở Tài chính
4
Thủ tục Điều chuyển tài sản là nhà, xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên
Quản lý giá Sở Tài chính
5
​ Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Quản lý giá Sở Tài chính
6
Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản có giá trị mua sắm tài sản trên 100 triệu đồng
Quản lý giá Sở Tài chính
7
Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp Nhà nước​
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Sở Tài chính
8
Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi​
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Sở Tài chính
9
Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh​
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Sở Tài chính
10
Thủ tục Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất (theo bảng giá đất)​
Quản lý giá Sở Tài chính
11
Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp Sở Tài chính