Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 81  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
2
 

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công chứng Sở Tư pháp
3

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng Sở Tư pháp
4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng Sở Tư pháp
5

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
6

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
7

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
8

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Công chứng Sở Tư pháp
9

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi).

Công chứng Sở Tư pháp
10

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể)

Công chứng Sở Tư pháp
11

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
12

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Công chứng Sở Tư pháp
13

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Công chứng Sở Tư pháp
14

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
15

Xóa đăng ký hành nghề công chứng

Công chứng Sở Tư pháp
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối