Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 186  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
2

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
3

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện.

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
4

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
5
Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
6

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
7

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
8
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
9

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
10
Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
11
 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định​
 
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
12
 

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định.

 
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
13

Khám giám định thương tật lần đầu

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
14

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
15
Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối