Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 10  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh
2
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh
3
Thủ tục giải quyết tố cáo
Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh
4
Thủ tục tiếp công dân
Tiếp công dân Thanh tra tỉnh
5
Thủ tục xử lý đơn thư
Xử lý đơn thư Thanh tra tỉnh
6
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
Kê khai tài sản Thanh tra tỉnh
7
Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
Kê khai tài sản Thanh tra tỉnh
8
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
Kê khai tài sản Thanh tra tỉnh
9
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
Kê khai tài sản Thanh tra tỉnh
10
Thủ tục thực hiện việc giải trình
Kê khai tài sản Thanh tra tỉnh