Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 284  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Bổ trợ tư pháp UBND cấp huyện
2

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đất đai UBND cấp huyện
3

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Đất đai UBND cấp huyện
4

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Đất đai UBND cấp huyện
5

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Đất đai UBND cấp huyện
6

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Đất đai UBND cấp huyện
7

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đất đai UBND cấp huyện
8

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận

Đất đai UBND cấp huyện
9

Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Đất đai UBND cấp huyện
10

Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận

Đất đai UBND cấp huyện
11

Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Đất đai UBND cấp huyện
12

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Đất đai UBND cấp huyện
13

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai UBND cấp huyện
14

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý

Đất đai UBND cấp huyện
15

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Đất đai UBND cấp huyện
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối