Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan thực hiện:  
Tổng số: 114  
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Đất đai UBND cấp xã
2

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Môi trường UBND cấp xã
3

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Môi trường UBND cấp xã
4
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
Đấu thầu UBND cấp xã
5
Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Đấu thầu UBND cấp xã
6
Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Đấu thầu UBND cấp xã
7

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp

Đấu thầu UBND cấp xã
8

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Đấu thầu UBND cấp xã
9

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

Đấu thầu UBND cấp xã
10

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

Đấu thầu UBND cấp xã
11
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Đấu thầu UBND cấp xã
12

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá

Đấu thầu UBND cấp xã
13
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Đấu thầu UBND cấp xã
14
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu UBND cấp xã
15

Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn

Đấu thầu UBND cấp xã
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối