Văn bản chỉ đạo Lễ tưởng niệm

Kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh các cán bộ, chiến sĩ tham... (13/10/2017)

Theo Kế hoạch số 549/KH-UBND , UBND tỉnh ban hành ngày 11/12/2017, Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm ghi danh các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ...

Ảnh Lễ tưởng niệm

Không có ảnh