Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 202/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng 02 lô đất D18 và D20 tại đường Tôn Đức Thắng

09/09/3851 Trương Thanh Tùng
2 233/QĐ-UBND

QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2019

14/02/2185 Trương Thanh Tùng
3 5258/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

22/09/2017 Nguyễn Bốn
4 501/BC-UBND

Báo cáo kết quả đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

22/09/2017 Cao Huy
5 1535/QĐ-UBND

Quyết định về việc bán tài sản trên đất thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil (cũ) do UBND huyện Đắk Mil quản lý, sử dụng cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Đắk Nông thực hiện dự án Cơ sở giáo dục mầm non - tiểu học tại thị trấn Đắk Mil

22/09/2017 Nguyễn Bốn
6 1532/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Trung tâm dịch vụ công huyện Đắk Song cho Hợp tác xã vận tải, dịch vụ Đắk Song thuê; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để sử dụng vào mục đích xây dựng bến xe huyện Đắk Song

21/09/2017 Trần Xuân Hải
7 5229/UBND-NC Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20/09/2017 Cao Huy
8 1531/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
9 1530/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
10 1529/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
11 1528/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
12 1527/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
13 1526/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
14 1524/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải giao UBND huyện Đắk Glong quản lý

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
15 1523/QĐ-UBND

Quyết định về việc hủy bỏ khoản 1, Điều 1, Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông; thu hồi đất của Ban quản lý dự án thủy điện 6, đồng thời cho Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 – Công ty thủy điện Đồng Nai thuê đất

20/09/2017 Trương Thanh Tùng
16 1522/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù  hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

20/09/2017 Trần Xuân Hải
17 5228/BCĐ

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong những tháng cuối năm 2017

20/09/2017 Cao Huy
18 500/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2017

20/09/2017 Trần Xuân Hải
19 5186/UBND-CNXD

Công văn về việc đôn đốc tiến độ đường tránh; xử lý các trường hợp cản trở thi công, đào đắp sai quy định

19/09/2017 Trần Xuân Hải
20 5197/QĐ-UBND

Công văn về việc xử lý nhóm 16 dự án nông lâm nghiệp của các Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức

19/09/2017 Trương Thanh Tùng

Thông Báo