VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 183/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018) và tổ chức trồng cây phân tán năm 2018 20/04/2018 Trương Thanh Tùng
2 611/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 20/04/2018 Trương Thanh Tùng
3 1818/UBND Ý kiến đối với phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông 20/04/2018 Trương Thanh Tùng
4 609/QĐ-UBND Thu hồi 1.182,265 ha đất thuộc dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng
20/04/2018 Trương Thanh Tùng
5 610/QĐ-UBND Thu hồi 2.467 m2 đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông quản lý 20/04/2018 Trương Thanh Tùng
6 603/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trạm biến áp 110kV Đắk R’lấp 2 và đấu nối tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung 19/04/2018 Trương Thanh Tùng
7 607/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 19/04/2018 Trương Thanh Tùng
8 600/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín 18/04/2018 Trần Xuân Hải
9 599/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Nông,  Lâm nghiệp Đức Lập
18/04/2018 Trần Xuân Hải
10 598/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức 18/04/2018 Trần Xuân Hải
11 597/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Thuận Tân
18/04/2018 Trần Xuân Hải
12 595/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân 
18/04/2018 Trần Xuân Hải
13 596/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế” (HPET) tại tỉnh Đắk Nông
18/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 601/QĐ-UBND Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa 18/04/2018 Trần Xuân Hải
15 591/QĐ-UBND Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 18/04/2018 Nguyễn Bốn
16 551/QĐ-UBND Điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số từ Sở Y tế sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/04/2018 Nguyễn Bốn
17 176/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 18/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 554/QĐ-UBND Công nhận 53 tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ II, năm 2017 17/04/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
19 588/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập Công trình thủy điện Hòa Phú năm 2018
17/04/2018 Trần Xuân Hải
20 587/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Công trình thủy điện Nhân Cơ năm 2018 17/04/2018 Trần Xuân Hải