STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 1654/QĐ-UBND Phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông Hồ trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông 19/10/2018 Trần Xuân Hải
2 1651/QĐ-UBND Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/10/2018 Trần Xuân Hải
3 1643/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đắk Song 17/10/2018 Nguyễn Bốn
4 1642/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đắk Glong 17/10/2018 Nguyễn Bốn
5 1641/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Tuy Đức 17/10/2018 Nguyễn Bốn
6 1640/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Krông Nô 17/10/2018 Nguyễn Bốn
7 1638/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Cư Jút 17/10/2018 Nguyễn Bốn
8 1639/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đắk Mil  17/10/2018 Nguyễn Bốn
9 1645/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Gia Nghĩa  17/10/2018 Nguyễn Bốn
10 1644/QĐ-UBND Sáp nhập các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đắk Rlấp 17/10/2018 Nguyễn Bốn
11 1646/QĐ-UBND Thay đổi tên gọi Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông 17/10/2018 Nguyễn Bốn
12 5204/CV-BTC Đề cử, tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng cà phê tại Lễ kỷ niệm Ngày cà phê Việt Nam lần 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
13 5189/UBND-NN Mời đăng ký tham gia chương trình Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
14 1632/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
15 5166/GXN-UBND Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
16 1625/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Cao Huy
17 1628/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Cao Huy
18 1629/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Leng Lóck 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
19 1630/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil 16/10/2018 Trương Thanh Tùng
20 1631/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần Tonkin Spices thuê 9.556,9 m2 đất để thực hiện Dự án Xây dựng chuỗi sản xuất hồ tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu và tổng kho chứa, sơ chế sản phẩm tiêu trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Trương Thanh Tùng