STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 2054/QĐ-UBND Đính chính hiệu lực thi hành 02 Quyết định của UBND tỉnh 12/12/2018 Cao Huy
2 6310/UBND-KSTT Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ 12/12/2018 Cao Huy
3 2046/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
4 2059/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành (Đường Hồ Chí Minh) - Lê Hồng Phong, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trần Xuân Hải
5 2060/QĐ-UBND Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
6 2049/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông 12/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 2050/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trần Xuân Hải
8 667/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018) và nhiệm vụ tuần 50 12/12/2018
9 2038/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường trung học phổ thông Trần Phú, huyện Krông Nô 11/12/2018 Trần Xuân Hải
10 2028/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 10/12/2018 Cao Huy
11 2029/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 10/12/2018 Cao Huy
12 2032/QĐ-UBND Cho công ty TNHH Thái Thịnh chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; đồng thời gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 10/12/2018 Trương Thanh Tùng
13 2035/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 6 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 10/12/2018 Trương Thanh Tùng
14 2021/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư cho các hộ dân 06/12/2018 Trương Thanh Tùng
15 2016/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan thôn Tân Sơn 1, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, công suất 35.000 m3 đá nguyên khai/năm của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Văn Minh 06/12/2018 Trương Thanh Tùng
16 652/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 06/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 2011/QĐ-UBND Quyết định cho Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung thuê đất để thực hiện dự án đầu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV Đắk Nông 05/12/2018 Trương Thanh Tùng
18 647/KH-UBND Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông và Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông 05/12/2018 Trần Xuân Hải
19 39/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/12/2018 Trương Thanh Tùng
20 1994/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Thắng Huy, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 05/12/2018 Trương Thanh Tùng