BẢN CAM KẾT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

UBND tỉnh triển khai mô hình Cà phê doanh nhân

Ngày đăng 24/05/2018 | 10:42 AM  | View count: 2108
Bắt đầu từ 06h30 đến 07h30 ngày 31/5/2018 và định kỳ vào sáng thứ 5 hàng tuần (trường hợp không đáp ứng được nhu cầu thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tăng thêm ngày tổ chức trong tuần). Địa điểm:...

Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 17/05/2018 | 01:46 PM  | View count: 813
Ngày 01/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quy định cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 17/05/2018 | 10:34 AM  | View count: 663
UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số...

Cam kết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2017

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:59 PM  | View count: 2374
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp phân cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong năm 2017, tôi Lưu Văn Trung - thành viên...

Bản cam kết của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2017

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:55 PM  | View count: 3403
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) hiểu biết về chính sách thuế, tự giác kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) và cắt giảm thời gian thực hiện thủ...

Bản cam kết hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017 của Công an tỉnh

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:53 PM  | View count: 2821
Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2017, Công an tỉnh cam kết thực hiện tốt...

Bản cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý tải nguyên và môi trường

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:51 PM  | View count: 2140
Để xây dựng “Chính quyền kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng”, Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết nội dung hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý,...

Bản cam kết giữa tỉnh Đắk Nông với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:34 PM  | View count: 2284
Cam kết của UBND tỉnh Đắk Nông trong thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh.