Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh

Bản cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý tải nguyên và môi trường
27/04/2017 | 02:51  | cms-view-count: 3974

Để xây dựng “Chính quyền kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng”, Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết nội dung hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý, cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực khoáng sản:
Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trong công tác khai thác khoáng sản; tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong việc chấp hành nghĩa vụ tài chính (thuế, tiền cấp quyền ...) đối với nhà nước của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển ổn định.
2. Về lĩnh vực đất đai:
Xây dựng cụ thể quy trình, thời gian thực hiện công tác xác định giá đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong công tác: giải phóng mặt bằng, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất.
Giải quyết nhanh chóng, thuận tiện cho nhà đàu tư và doanh nghiệp trong việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.
Tiến hành cắt giảm 20% thời gian giải quyết tại tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
3. Lĩnh vực quản lý môi trường:
Đảm bảo việc phát triển doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tạo điều kiện thuận lọi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cắt giảm thời gian thẩm định và trình phê duyệt; hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường).
Tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin mới nhất trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở để các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, khai thác, sử dụng có hiệu quả. Áp dụng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo quy định. Công bố, niêm yết công khai đầy đủ các TTHC trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Thiết lập và duy trì đường dây nóng để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.
Trên đây là nội dung cam kết của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Tệp đính kèm Bản cam kết