tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

chi tiết dự án kêu gọi đầu tư

Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020

Ngày đăng 19/07/2016 | 16:30 PM  | View count: 732
Ngày 01/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 829/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài...

Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

Ngày đăng 07/07/2016 | 04:27 PM  | View count: 816
Ngày 09 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.

Thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 12/04/2016 | 04:02 PM  | View count: 623
Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp BMC, tại xã Đắk Ha huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk với tổng diện tích đất của cụm công...

UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng 23/12/2015 | 03:58 PM  | View count: 644
Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn...

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 17/10/2015 | 03:56 PM  | View count: 913
STT Tên dự án Địa điểm Quy mô Vốn (tỷ đồng) Mã số I ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ngành Bauxit

Ngày đăng 05/04/2012 | 03:55 PM  | View count: 683
Mục Lục   TT Thành phần Kh/lg VC (tấn/năm) ứng với CS N/m, 650.000  tấn/năm 1.200.000 tấn/năm 1 ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp và thương mại

Ngày đăng 05/04/2012 | 03:53 PM  | View count: 695
MỤC LỤC     STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Ngày đăng 05/04/2012 | 03:47 PM  | View count: 737
MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY MÔ (ha) VỐN ĐẦU TƯ (tỷ đồng) 01 Nhà...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng 05/04/2012 | 03:38 PM  | View count: 634
THÔNG TIN CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ  LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG   MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Ngày đăng 05/04/2012 | 03:35 PM  | View count: 2019
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIÊN SẢN PHẨM TỪ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG   Mục Lục   STT ...

Dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Ngày đăng 05/04/2012 | 03:29 PM  | View count: 2733
THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ  LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN   MỤC LỤC   STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ...

Các dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Ngày đăng 09/04/2017 | 03:17 PM  | View count: 948
Stt Tên dự án Địa điểm Quy mô (ha) Vốn đầu tư (tỷ đồng) 01 Sản xuất rau, củ, quả an...

bộ thủ tục hành chính