DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Huyện ủy Đắk Song tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)”

Ngày đăng 23/03/2018 | 08:17 AM  | View count: 710
Sáng ngày 21/3/2018, Huyện ủy Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài "Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)". Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Hợp –Bí thư Huyện...

Danh mục các đề tài, dự án năm 2017

Ngày đăng 27/02/2018 | 07:47 AM  | View count: 813
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Tổng kinh phí ĐT/DA ...

Danh mục đề tài khoa học, dự án đã được nghiệm thu năm 2016

Ngày đăng 11/09/2017 | 10:01 AM  | View count: 1146
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Mục tiêu 1 ...

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

Ngày đăng 07/04/2017 | 10:45 AM  | View count: 2059
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 50 đề tài.

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Ngày đăng 07/04/2017 | 10:40 AM  | View count: 1661
Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 8 đề tài.