Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND quyết định

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách... (15/05/2018)

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018. ...

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018 (15/05/2018)

UBND tỉnh thông báo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2018 Xem chi tiết tại đây  

Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê chuẩn

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (16/05/2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2017.