Danh bạ

Họ và Tên Ngô Xuân Lộc
Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Chức vụ Chánh Văn phòng
Điện thoại 0913436487
Email locnx.ubnd@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan