Danh bạ

Họ và Tên Lê Thanh Ngàn
Cơ quan Huyện ủy Đắk Rlấp
Chức vụ Phó Bí thư
Điện thoại 0913458634
Email
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan