Danh bạ

Họ và Tên Nguyễn Văn Chinh
Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0979015685
Email chinhstttt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan