Danh bạ

Họ và Tên Nguyễn Văn Chinh
Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0979015685
Email chinh.stttt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan