Danh bạ

Họ và Tên Đoàn Ngọc Vinh
Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông
Chức vụ Phó Giám đốc
Điện thoại 0914522789
Email vinhdn.stttt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan