Danh bạ

Họ và Tên Phạm Đức Lộc
Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông
Chức vụ Phó Giám đốc
Điện thoại 0934796622
Email locpd.stttt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan