Danh bạ

Họ và Tên Châu Ngọc Ba
Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông
Chức vụ Phó Giám đốc
Điện thoại 0903578116
Email bacn.stttt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan