Danh bạ

Họ và Tên Y Ái Buôn Yă
Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh
Chức vụ Chánh Văn phòng
Điện thoại 0989821485
Email yayab.bdt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan