Danh bạ

Họ và Tên Trần Thanh Long
Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh
Chức vụ Phó Trưởng ban
Điện thoại 0913434288
Email longtt.bdt@daknong.gov.vn
Mô tả
File đính kèm

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan