Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Văn Thị UBND huyện Đắk Rlấp Chủ tịch 0913639893
2 Nguyễn Văn Viện Huyện ủy Đắk Rlấp Bí thư 0913453773
3 Lê Thanh Ngàn Huyện ủy Đắk Rlấp Phó Bí thư 0913458634
4 Lê Văn Thị Huyện ủy Đắk Rlấp Phó Bí thư 0913639893
5 Vũ Thị Cầm Huyện ủy Đắk Rlấp Chánh Văn phòng 0905415774
6 Nguyễn Ngọc Long UBND huyện Tuy Đức Chủ tịch 0932041102
7 Hồ Bá Bằng UBND huyện Tuy Đức Phó Chủ tịch 0905122127
8 Nguyễn Hữu Huân UBND huyện Tuy Đức Phó Chủ tịch 0982777296
9 Hoàng Viết Chấn UBND huyện Tuy Đức Phó Chủ tịch 0914021879
10 Nguyễn Ngọc Minh UBND huyện Tuy Đức Chánh Văn phòng 0984747116
11 K’ Bốt Huyện ủy Tuy Đức Bí thư 0913406938
12 Nguyễn Ngọc Long Huyện ủy Tuy Đức Phó Bí thư 0932041102
13 Vũ Minh Khôi Huyện ủy Tuy Đức Phó Bí thư 0905142652
14 Lê Bá Hợp Huyện ủy Tuy Đức Chánh Văn phòng 0979413773
15 Nguyễn Xuân Thanh UBND huyện Đắk Song Chủ tịch 0913423492
16 Nguyễn Văn Phò UBND huyện Đắk Song Phó Chủ tịch 0914018566
17 Lê Viết Sinh UBND huyện Đắk Song Phó Chủ tịch 0945933569
18 Nguyễn Ngọc Thân UBND huyện Đắk Song Phó Chủ tịch 0913487168
19 Huỳnh Tấn Tuấn UBND huyện Đắk Song Chánh Văn phòng 0983142566
20 Phan Văn Hợp Huyện ủy Đắk Song Bí thư 0903523367

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan