Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
41 Nguyễn Cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0914328289
42 Phạm Hữu Hào Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0913453610
43 Lê Quang Dần Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0913406941
44 Nguyễn Văn Hào Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chánh Văn phòng 0918457481
45 Nguyễn Văn Lá (Phòng Tổ chức cán bộ ) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trưởng phòng 0947749339
46 Nguyễn Huy Phong (Phòng Kế hoạch - Tài chính) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trưởng phòng 0934878879
47 Trần Mậu Dũng (Thanh tra Sở) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chánh Thanh tra 0906519222
48 Lê Công Trường (Chi cục Kiểm lâm) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi Cục trưởng 0913406773
49 Lê Viết Thuận(Chi cục Thủy lợi - PCLB) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi Cục trưởng 0913437205
50 Nguyễn Tuấn Khải (Chi cục Bảo vệ thực vật) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi Cục trưởng 0913487100
51 Trần Bình Tiến UBND huyện Đắk Rlấp Chánh Văn phòng 02613648644
52 BS. Chu Thị Kim Hồng (BVĐK​ tỉnh ) Bệnh viện đa khoa Phó Giám đốc 0963201818
53 ​BS. Đỗ Ngọc Ảnh​ (​BVĐK huyện Tuy Đức) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0962511818
54 BS. Dương Đào ​(BVĐK huyện Krông Nô) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0962521818
55 BS. Phạm Khánh Tùng ​(​BVĐK huyện Đăk R'Lấp) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0962531818
56 ​BS. Trần Thanh Bình(BVĐK huyện Đăk Mil) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0962551818
57 BS. ​Phan Thanh Tĩnh (BVĐK huyện Cư Jut) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0963071818
58 BS. Huỳnh Thanh Huynh (BVĐK huyện Đăk G'Long) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0962571818
59 BS. Tống Trường Ký ​(​BVĐK huyện Đăk Song) Bệnh viện đa khoa Giám đốc 0963091818
60 Dương Xuân Thành BQL các khu Công nghiệp Chánh Văn phòng 02613544591