Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
41 Trần Nam Thuần UBND huyện Đắk Glong Phó Chủ tịch 0913464768
42 Lê Quang Dần UBND huyện Đắk Glong Phó Chủ tịch 01667594505
43 Vũ Văn hà UBND huyện Đắk Glong Phó Chủ tịch 0914378551
44 Đoàn Văn Phương UBND huyện Đắk Glong Chánh Văn phòng 0984438544
45 K' Thanh Huyện ủy Đắk Glong Bí thư 0905013232
46 Nguyễn Thanh Lương Huyện ủy Đắk Glong Phó Bí thư 0935860556
47 Vũ Tá Long Huyện ủy Đắk Glong Phó Bí thư 0975011369
48 Lê Văn Tha Huyện ủy Đắk Glong Chánh Văn phòng 0985966985
49 Trần Đình Ninh UBND TX Gia Nghĩa Chủ tịch 0913433667
50 Văn phòng UBND thị xã Gia Nghĩa UBND TX Gia Nghĩa Văn phòng 05013543112
51 Trần Đình Ninh Thị ủy Gia nghĩa Phó Bí thư 0913433667
52 Huỳnh thị Thanh Bình Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phó Chủ tịch 0914411157
53 Cao Hữu Châu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phó Chủ tịch 0914032801
54 Lương Thị Xoan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0976790777
55 Nguyễn Hồng Hải Hội Nhà báo tỉnh Chủ tịch 01234244333
56 Bùi Đức Thịnh Hội Nhà báo tỉnh Phó Chủ tịch 0914235221
57 Tô Đình Tuấn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Chủ tịch 0913436723
58 Đặng Văn Dung Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phó Chủ tịch 0914186117
59 Võ Thị Lệ Thủy Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0906505686
60 Tống Kiều Oanh Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0905124900

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan