Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
61 H'Vi ÊBan Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bí thư 0905705559
62 Bùi Ngọc Sơn Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phó Bí thư 0912579979
63 Đỗ Bích Huy Liên đoàn lao động tỉnh Chủ tịch 0914018363
64 Đặng Hồng Niên Liên đoàn lao động tỉnh Phó Chủ tịch 0914068518
65 Lê Thị Lý Liên đoàn lao động tỉnh Phó Chủ tịch 0983381063
66 Đinh Thị Vân Trang Liên đoàn lao động tỉnh Chánh Văn phòng 0906512008
67 H'Lan Niê Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Chủ tịch 0915817550
68 Nguyễn Thị Thu Thúy Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0908655409
69 Nguyễn Thị Lê Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0947486776
70 H' JRân Knul Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0988201780
71 Trần Xuân Hồng Hội Nông dân Chủ tịch 0982526256
72 Hồ Ngọc Đại Hội Nông dân Phó Chủ tịch 0986714886
73 Nguyễn Văn Xá Hội Nông dân Phó Chủ tịch 0905053738
74 Lê Thị Bích Thảo Hội Nông dân Phó Chủ tịch 0987522439
75 K' Dung Hội Cựu Chiến binh tỉnh Chủ tịch 0982011811
76 Chu Văn Sùng Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phó Chủ tịch 01672781248
77 Nguyễn Thanh Quang Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phó Chủ tịch 0979777468
78 Dương Khắc Mai Liên minh HTX Chủ tịch 0913469742
79 Đặng Quốc Dưỡng Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0938698879
80 Lê Đình Toàn Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0905198263

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan