Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
61 Võ Thị Lệ Thủy Hội văn học nghệ thuật tỉnh Phó Chánh văn phòng 0906505686
62 Tống Kiều Oanh Hội văn học nghệ thuật tỉnh Phó Chánh văn phòng 0905124900
63 H'Vi ÊBan Tỉnh đoàn Bí thư 0905705559
64 Bùi Ngọc Sơn Tỉnh đoàn Phó Bí thư 0912579979
65 Đỗ Bích Huy Liên đoàn lao động tỉnh Chủ tịch 0914018363
66 Đặng Hồng Niên Liên đoàn lao động tỉnh Phó Chủ tịch 0914068518
67 Lê Thị Lý Liên đoàn lao động tỉnh Phó Chủ tịch 0983381063
68 Đinh Thị Vân Trang Liên đoàn lao động tỉnh Chánh văn phòng 0906512008
69 H'Lan Niê Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Chủ tịch 0915817550
70 Nguyễn Thị Thu Thúy Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0908655409
71 Nguyễn Thị Lê Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0947486776
72 H' JRân Knul Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0988201780
73 Trần Xuân Hồng Hội nông dân Chủ tịch 0982526256
74 Hồ Ngọc Đại Hội nông dân Phó Chủ tịch 0986714886
75 Nguyễn Văn Xá Hội nông dân Phó Chủ tịch 0905053738
76 Lê Thị Bích Thảo Hội nông dân Phó Chủ tịch 0987522439
77 K' Dung Hội Cựu Chiến binh tỉnh Chủ tịch 0982011811
78 Chu Văn Sùng Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phó Chủ tịch 01672781248
79 Nguyễn Thanh Quang Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phó Chủ tịch 0979777468
80 Dương Khắc Mai Liên minh HTX Chủ tịch 0913469742

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan