Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
101 Đặng Xuân Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Giám đốc 0914067123
102 Võ Hùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Phó Giám đốc 0914063435
103 Võ Thị Ái Liễu Bảo hiểm xã hội tỉnh Phó Giám đốc 0905304839
104 Bùi Hữu Nghị Cục thuế tỉnh Cục trưởng 0913437106
105 Vũ Văn Thiện Cục thuế tỉnh Phó cục trưởng 0942057069
106 Trần Văn Long Cục thuế tỉnh Phó cục trưởng 0903561855
107 Đinh Vũ Anh Cục thuế tỉnh Trưởng phòng 0905055525
108 Vũ Đức Tưởng Cục Thống kê tỉnh Cục trưởng 0914067424
109 Phan Văn Hoàng Cục Thống kê tỉnh Phó cục trưởng 0905206058
110 Nguyễn Đăng Biểu Cục Thống kê tỉnh Trưởng phòng 0982333206
111 Lê Sỹ Tuân Thanh tra tỉnh Chánh thanh tra 0914142462
112 Lương Hồng Hà Thanh tra tỉnh Phó Chánh thanh tra 0906103676
113 Ngô Minh Nhật Thanh tra tỉnh Phó Chánh thanh tra 0943096090
114 Phạm Thị Trà My Thanh tra tỉnh Phó Chánh thanh tra 0904359877
115 Phạm Văn Dũng Thanh tra tỉnh Chánh văn phòng 0913464863
116 Võ Văn Hùm Sở Giao thông vận tải Giám đốc 0913436657
117 Nguyễn Nhân Bản Sở Giao thông vận tải Phó Giám đốc 05013544593
118 Hoàng Văn Thức Sở Giao thông vận tải Phó Giám đốc 0913436408
119 Trần Đình Vinh Sở Tư pháp Giám đốc 0905020055
120 Hoàng Hùng Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0905442448

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan