Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
101 Võ Thị Ái Liễu Bảo hiểm xã hội tỉnh Phó Giám đốc 0905304839
102 Bùi Hữu Nghị Cục thuế tỉnh Cục trưởng 0913437106
103 Vũ Văn Thiện Cục thuế tỉnh Phó Cục trưởng 0942057069
104 Trần Văn Long Cục thuế tỉnh Phó Cục trưởng 0903561855
105 Đinh Vũ Anh Cục thuế tỉnh Trưởng phòng 0905055525
106 Vũ Đức Tưởng Cục Thống kê tỉnh Cục trưởng 0914067424
107 Phan Văn Hoàng Cục Thống kê tỉnh Phó Cục trưởng 0905206058
108 Nguyễn Đăng Biểu Cục Thống kê tỉnh Trưởng phòng 0982333206
109 Lê Sỹ Tuân Thanh tra tỉnh Chánh Thanh tra 0914142462
110 Lương Hồng Hà Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 0906103676
111 Ngô Minh Nhật Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 0943096090
112 Phạm Thị Trà My Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 0904359877
113 Phạm Văn Dũng Thanh tra tỉnh Chánh Văn phòng 0913464863
114 Võ Văn Hùm Sở Giao thông Vận tải Giám đốc 0913436657
115 Nguyễn Nhân Bản Sở Giao thông Vận tải Phó Giám đốc 05013544593
116 Hoàng Văn Thức Sở Giao thông Vận tải Phó Giám đốc 0913436408
117 Trần Đình Vinh Sở Tư pháp Giám đốc 0905020055
118 Hoàng Hùng Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0905442448
119 Nguyễn Trung Hiếu Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0905116374
120 Vũ Thị Ái Duyên Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0914486016

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan