Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
101 Vũ Tá Long UBND huyện Đắk Glong Chủ tịch 0975011369
102 Trần Nam Thuần UBND huyện Đắk Glong Phó Chủ tịch 0913464768
103 Vũ Văn hà UBND huyện Đắk Glong Phó Chủ tịch 0914378551
104 Đoàn Văn Phương UBND huyện Đắk Glong Chánh Văn phòng 0984438544
105 Huỳnh thị Thanh Bình Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phó Chủ tịch 0914411157
106 Cao Hữu Châu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phó Chủ tịch 0914032801
107 Lương Thị Xoan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0976790777
108 Nguyễn Hồng Hải Hội Nhà báo tỉnh Chủ tịch 01234244333
109 Bùi Đức Thịnh Hội Nhà báo tỉnh Phó Chủ tịch 0914235221
110 Tô Đình Tuấn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Chủ tịch 0913436723
111 Đặng Văn Dung Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phó Chủ tịch 0914186117
112 Võ Thị Lệ Thủy Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0906505686
113 Tống Kiều Oanh Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phó Chánh Văn phòng 0905124900
114 Đặng Hồng Niên Liên đoàn lao động tỉnh Phó Chủ tịch 0914068518
115 Lê Thị Lý Liên đoàn lao động tỉnh Phó Chủ tịch 0983381063
116 Đinh Thị Vân Trang Liên đoàn lao động tỉnh Chánh Văn phòng 0906512008
117 Nguyễn Thị Thu Thúy Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0908655409
118 Nguyễn Thị Lê Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0947486776
119 H' JRân Knul Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phó Chủ tịch 0988201780
120 Hồ Ngọc Đại Hội Nông dân Phó Chủ tịch 0986714886