Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
161 Hà Văn Hùng Sở Y tế Phó Giám đốc 0979010999
162 Trần Văn Hùng Sở Y tế Phó Giám đốc 0913411600
163 Trần Quang Hào Sở Y tế Phó Giám đốc 0903524333
164 Hồ Đăng Cường Sở Y tế Chánh văn phòng 0935651616
165 Nguyễn Thị Tống Nguyên Sở Y tế Phó Chánh văn phòng 0905550112
166 Nguyễn Văn Toàn Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 0935466262
167 Đỗ Thị Việt Hà Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 0914185617
168 Hà Văn Đại Sở Giáo dục và Đào tạo Chánh văn phòng 0913411550
169 Nguyễn Đức Nguyên Sở Nội vụ Giám đốc 0986878484
170 Vũ Khắc Điệp Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0916423386
171 Nguyễn Phước Hiền Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0905181525
172 Nguyễn Thị Thu Hường Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0914142958
173 Nguyễn Tấn Bi Sở Tài chính Giám đốc 0932668999
174 Trịnh Thị Việt Sở Tài chính Phó Giám đốc 0934717768
175 Đinh Văn Hiển Sở Tài chính Chánh văn phòng 0982456658
176 Lưu Văn Trung Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0913381177
177 Nguyễn Đình Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0913475452
178 Lê Văn Quang Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0913435304
179 Lê Văn Chiến Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0914080022
180 Khúc Thị Thoi Sở Kế hoạch và Đầu tư Chánh văn phòng 0979803233

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan